Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Evalueringsprosedyrer

Tiltak for å kvalitetssikre studiet:

  • Underveisevaluering av emner: Programleder har midtsemestermøte med tillitsvalgte for alle kull
  • Periodisk sluttevaluering av emner: Hvert annet år. Spørreskjema til alle studenter på emnet.
  • Periodisk programevaluering: Minst hvert sjette år.
  • Bruk av tilsynssensor: Det er oppnevnt tilsynssensor for hvert av de tre fagområdene ved instituttet: medisin, ledelse og økonomi
  • Årlig rapportering til Det medisinske fakultet.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO og kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevaluering 2019

Periodisk programevaluering 2012

Periodisk programevaluering 2008

Årsrapporter

Kontaktinformasjon

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Kvalitetssystemet ved Det medisinske fakultet

 

Publisert 16. nov. 2012 14:17 - Sist endret 27. jan. 2020 13:54