Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Obligatorisk undervisning

Se hvert enkelt emne.

Undervisningsspråk

Hovedsaklig norsk, men noen emner blir undervist på engelsk.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk, dansk eller engelsk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

Emnene som inngår i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ves Universitetet i Oslo.

Utsatt eksamen

I emner som tilbyr ordinær eksamen hvert semester arrangeres det ikke utsatt eksamen, jf. § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. I emner som kun tilbyr ordinær eksamen en gang i året, tilbys utsatt eksamen til kandidater med gyldig forfall. Se emnebeskrivelse for hva som gjelder for hvert enkelt emne på bachelorprogrammet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28