Hva kan du jobbe med?

Strategisk planlegging av helse- og omsorgssektoren og helseøkonomiske/helsepolitiske analyser er en del av hverdagen i jobben som Martin Fjordholm har i Oslo kommune
Bildet kan inneholde: kjole skjorte, klær, hvit, halsbånd, skjorte.

− Jeg jobber midt i mellom medisinsk innovasjon på den ene siden og teknologiske fremskritt på den andre siden. Bachelorgraden har vært et springbrett for Umar Aslam til videre mastergrad og ytterligere spesialisering.

ung mann som smiler

− Jeg alltid hatt lyst til å jobbe med ledelse. Økonomisk forståelse er en god forutsetning for å komme seg til en ledelsesposisjon og inn i  helsesektoren. Utdanningen gir meg gode muligheter til å jobbe på flere nivåer og i ulike deler av en utrolig spennende sektor.

portrett

Alette Glasø Skifjeld bruker kunnskap innen helseøkonomi og modellering som Market Access and Health Economics Manager. Hun får brukt både kunnskap og nettverk fra studietiden når hun setter i gang nye prosjekter.

Erik Sagdahl foran en vegg dekket av høstgult løv

Som forsker i Statens legemiddelverk bestemmer farmasøyten Erik Sagdahl hva slags medisin som slippes inn på det norske markedet.

Eyolf Bakke er lærer i grunnskolen og politisk aktiv. For ham ble bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi en vei mot interessante og innflytelsesrike politiske verv.

Forståelse av økonomi og økonomistyring, samt ledelse og kunnskap om helsesektorens begreper og oppbygning, kommer til nytte i Silje Nordgardens hverdag som "Admoff" i Hærens sanitetsbataljon.
Stine Kilden har bl.a. ansvar for informasjonsflyten mellom justissektoren og helseforetakene når en dom til psykisk helsevern skal settes i verk.
Kristian Olstad (21 år), førsteårstudent ved studiet Helseledelse og helseøkonomi, er redd mange gutter tror at hans studium tilsvarer sykepleierutdannelse, og at de dermed lar være å søke. At studiet tilsvarer sykepleierutdannelse kan Olstad avkrefte.
Marte Brovold Løberg er fast ansatt i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, utleid til Oslo Cancer Cluster som er en uavhengig medlemsforening etter Porters klyngemodell som arbeider for å samle bedrifter, organisasjoner og kompetanse- og utdanningsinstitusjoner med aktivitet innen cancer diagnostikk og behandling.
Både kunnskap om forretningsmessige prosesser og grunnleggende forståelse av medisinsk terminologi kommer til nytte når Marianne Brodal Ruud skal jobbe med kundeservice i et medisinsk-teknisk firma.
Kaja Lorentzen er fysioterapeut ved siden av å være bachelor i helseledelse og helseøkonomi. Kombinasjonen passer godt i hennes jobb i attføringsbedriften AS Varbas