Hva kan du jobbe med?

ung mann som smiler

− Jeg alltid hatt lyst til å jobbe med ledelse. Økonomisk forståelse er en god forutsetning for å komme seg til en ledelsesposisjon og inn i  helsesektoren. Utdanningen gir meg gode muligheter til å jobbe på flere nivåer og i ulike deler av en utrolig spennende sektor.

Eyolf Bakke er lærer i grunnskolen og politisk aktiv. For ham ble bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi en vei mot interessante og innflytelsesrike politiske verv.

Forståelse av økonomi og økonomistyring, samt ledelse og kunnskap om helsesektorens begreper og oppbygning, kommer til nytte i Silje Nordgardens hverdag som "Admoff" i Hærens sanitetsbataljon.
Stine Kilden har bl.a. ansvar for informasjonsflyten mellom justissektoren og helseforetakene når en dom til psykisk helsevern skal settes i verk.
Kristian Olstad (21 år), førsteårstudent ved studiet Helseledelse og helseøkonomi, er redd mange gutter tror at hans studium tilsvarer sykepleierutdannelse, og at de dermed lar være å søke. At studiet tilsvarer sykepleierutdannelse kan Olstad avkrefte.
Marte Brovold Løberg er fast ansatt i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, utleid til Oslo Cancer Cluster som er en uavhengig medlemsforening etter Porters klyngemodell som arbeider for å samle bedrifter, organisasjoner og kompetanse- og utdanningsinstitusjoner med aktivitet innen cancer diagnostikk og behandling.
Både kunnskap om forretningsmessige prosesser og grunnleggende forståelse av medisinsk terminologi kommer til nytte når Marianne Brodal Ruud skal jobbe med kundeservice i et medisinsk-teknisk firma.
Kaja Lorentzen er fysioterapeut ved siden av å være bachelor i helseledelse og helseøkonomi. Kombinasjonen passer godt i hennes jobb i attføringsbedriften AS Varbas