Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2023: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 465

Studieplasser

40

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:
Flere av fagene i programplanen har aktiv bruk av matematikk. I tillegg er en god del av pensum engelskspråklig, og i noen emner holdes forelesninger og seminar på engelsk (eksamen og innleveringer kan alltid skrives på norsk).

Det er en fordel å friske opp matematikk- og engelskkunnskapene fra videregående skole før man tar de aktuelle emnene, eventuelt må man beregne å bruke noe ekstra krefter på dette underveis.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Poenggrenser i 2022

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 46,0
  • Ordinær kvote: 57,0

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Søknadsfrist for innpassing av annen utdanning ved bachelor i helseledelse og helseøkonomi er 1. september og 1. februar. For å søke fyller du ut dette nettskjemaet https://nettskjema.no/a/76243 .

I de fleste sakene får du svar innen en måned. Dersom det trengs faglig vurdering av søknaden din, kan det ta opptil fire måneder å behandle den. Når resultatet er klart, får du melding i brev eller e-post.