Helseøkonom og spesialist for markedstilgang

Alette Glasø Skifjeld bruker kunnskap innen helseøkonomi og modellering som Market Access and Health Economics Manager. Hun får brukt både kunnskap og nettverk fra studietiden når hun setter i gang nye prosjekter.

portrett

Alette Glasø Skifjeld. Foto: privat

Alette Glasø Skifjeld

  • Stilling: Market Access and Health Economics Manager
  • Arbeidsgiver: Boehringer Ingelheim
  • Utdanning: Bachelor helseledelse og helseøkonomi 2013 og master Health Economics, Policy, and Management 2015

Hvorfor valgte du bachelor i Helseledelse og helseøkonomi?

– Jeg synes kombinasjonen av økonomi, medisin og ledelse virket spennende, og det var lettere å velge dette enn en ren økonomibachelor da jeg ikke visste hva jeg ville velge å jobbe med. Bachelorstudiet gir mange jobbmuligheter etter 3 år med studier. Man kan også fortsette med ulike masterstudier, og dette var viktig for mitt valg.

Beskriv de viktigste arbeidsoppgavene dine

  • Utarbeider pris- og refusjonssøknader
  • Planlegger budsjett
  • Deltar i tverrfaglige prosjekter både internt og eksternt
  • Helseøkonmisk veiledning

Hva liker du best med jobben din?

– At jeg får brukt kunnskap innen helseøkonomi og modellering, i tillegg til at jeg stadig lærer nye metoder. I prosjektarbeid står jeg nokså fritt til å utforske muligheter og sette i gang samarbeid. Det gjør at jeg får brukt både kunnskap og nettverk fra studietiden.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

"Vi lærte hvordan helsevesenet fungerer både administrativt og finansielt, og dette danner et viktig grunnlag uansett hvor i sektoren man ender", Alette Glasø Skifjeld.

Bachelor var et godt utgangspunkt for å studere master i Health Economics,Policy and Management. Fordi noen av førsteårsfagene overlappet fikk Alette mulighet til å velge andre fag i tillegg til spesialisering innen økonmisk evaluering.

Ditt beste tips til studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Under bachelorgraden var jeg aktiv i studentforeningen, dermed ble jeg kjent med studenter fra både bachelor og master. For meg var dette både sosialt og nyttig.

– Et annet tips er å delta på så mange konferanser og seminar som mulig! Ofte er det redusert deltakeravgift for studenter, og dette er en veldig fin mulighet for å få innblikk i hva som faktisk foregår i arbeidslivet og bygge nettverk. Jeg deltok på det meste som relevant, og har i ettertid fått anerkjennelse for å være en aktiv student.

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 3. juli 2017 09:43