Helseøkonomisk rådgiver

− Jeg alltid hatt lyst til å jobbe med ledelse. Økonomisk forståelse er en god forutsetning for å komme seg til en ledelsesposisjon og inn i  helsesektoren. Utdanningen gir meg gode muligheter til å jobbe på flere nivåer og i ulike deler av en utrolig spennende sektor.

ung mann som smiler

For Christoffer Tærud ble bachelor i helseledelse og helseøkonomi et springbrett til en karriere innen helseøkonomi.

Christoffer Tærud

Uteksaminert: Bachelor i Helseledelse og helsøkonomi i 2013 og European Master in Health Economics and Management (EU-HEM) i 2016

Stilling: Helseøkonomisk rådgiver

Arbeidsgiver: AbbVie

Hvorfor valgte du en bachelor i Helseledelse og helseøkonomi?

− Først og fremst har jeg alltid hatt lyst til å jobbe med ledelse. Økonomisk forståelse er en god forutsetning for å komme seg til en ledelsesposisjon og helsesektoren virket som et meget godt valg for fremtiden da helsesektoren er en av de største bærebjelkene i vår velferdsstat. God helse er noe av det aller mest sentrale når folk blir spurt om forutsetninger for et bra liv og denne utdanningen gir gode muligheter til å jobbe på flere nivåer og i ulike deler av en utrolig spennende sektor.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

− Arbeidsdagen varierer innen disse arbeidsoppgavene: 

  • Utarbeide pris og refusjonssøknader
  • Bidra med helseøkonomisk kompetanse inn i kryssfunksjonelle team som er organsiert rundt våre produkter
  • Identifisere og gjennomføre prosjekter, både internt og eksternt, med fokus på helseøkonomi og hvilken verdi våre legemidler gir til samfunnet.
  • Identifisere, opprette og opprettholde kontakt med eksterne samarbeidspartnere fra et helseøkonomisk perspektiv
  • Hente ut data fra relevante registre, sammenstille og analysere
  • Hjelpe kollegaer og eksterne samarbeidspartnere å forstå den komplekse veien legemidler må igjennom for å bli tilgjengelig for norske pasienter.

Hva var mest relevant, hva har du hatt mest nytte av fra utdanningen?

− Med en bachelor får du en god grunnforståelse av hvordan helsesektoren er organisert og finansiert, samt hvilke utfordringer helsesektoren står ovenfor og må løse i fremtiden. Du står sterkt for en videre mastergrad.

Det aller mest relevante fra mitt perspektiv var muligheten til praktisk erfaring via internshipet mitt i AbbVie. Det ga meg muligheten til å oversette min grunnkunnskap til noe håndfast som er verdifullt for AbbVie – og det var motiverende! I tillegg til at jeg fikk muligheten til å jobbe deltid der etter internshipet – noe som var en ypperlig mulighet til å bygge min kompetanse.

Hvordan fikk du jobben?

− Det åpnet seg opp en mulighet i AbbVie etter at jeg var ferdig med masteren. Den søkte jeg på og fikk. Det at jeg hadde en lengre intershipperiode i selskapet var avgjørende for at jeg i det hele tatt var aktuell for jobben.

Hva liker du best med jobben din?

− Variasjonen av arbeidsoppgaver. Aldri et kjedelig øyeblikk og en utfordring lurer rundt hvert hjørne.

I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi relevant for din nåværende jobb?

− Klisjé, men like fullt sant - jeg fikk et fundament å bygge og utvikle meg videre på. Og flere elementer fra studiet (finansieringsordninger, QALY’s etc) resulterte i muligheten til å kunne gi høyt engasjerte og utdannede mennesker i AbbVie ny kunnskap og nye måter å tenke på.

Hvordan er mulighetene for å videreutdanning/ kursing i din nåværende jobb?

− AbbVie har et stort fokus på å utvikle sine ansatte og så lenge man viser at videreutdanning er nyttig for begge parter, så er alle dører åpne. Men noe som for meg har vært enda mer sentralt er AbbVie sin villighet til å kaste meg litt ut på dypt vann og la meg bryne meg på større prosjekter jeg ikke har mye erfaring med fra tidligere. Dette skaper utvikling.

Publisert 27. sep. 2019 12:52 - Sist endret 27. sep. 2019 13:01