– Jeg gjennomfører prosesser så de er lovlige og til helsevesenets beste

Gard Orvik Nilssen leder og assisterer i anskaffelsesprosesser i alle deler av regelverket for offentlige anskaffelser. Fra 100 000 til flere millioner.

Bilde av Gard Orvik Nilssen

Gard Orvik Nilssen liker å lære noe nytt innen forskjellige fagfelt, noe Bachelor-graden har forberedt han på. Foto: Privat

Rett etter avsluttet bachelorgrad i Helseldelse og helseøkonomi begynte Gard Orvik Nilssen som prosjektleder i offentlige innkjøp ved Sykehusinnkjøp.

Hvordan er utdanningen din fra Bachelor i helseledelse og helseøkonomi relevant i denne jobben?

 

– For å være en effektiv prosjektleder i helsevesenet må du vise de viktigste partene i helsevesenet, klinikerne og helsepersonellet at du forstår måten de arbeider på, og hvordan de tenker, forteller Orvik Nilssen.

– Om du oppleves som atter en blåruss som vil gjøre dagen deres vanskeligere uten at de får noe igjen, så vil du ikke få den driven og den investeringen som trengs i prosjektet ditt. Utdanningen gir deg verktøyene for å forstå premissene du arbeider innenfor i helsesektoren.

Jeg har med riktig fagkunnskap til jobben

–  Det overrasket selv meg som søkte på stillingen hvor relevant utdannelsen min var i det daglige arbeidet. Fra første stund så ga utdanningen meg et fortrinn i å forstå hvordan helsepersonell tikker, hvordan behov og økonomi formes av helsesystemet og de interne prosessene i sykehusene.

Fagbakgrunnen gjør Orvik Nilssen i stand til å snakke med jurister, økonomer, ledere og helsepersonell ,og forstå motivasjonene deres. Å forstå dette gjør at han kan gjennomføre bedre innkjøp fordi han lettere får gode resultater, og kan motivere sine prosjektdeltagere.

Grunnmotivasjonen min er at systemet skal fungere bedre, at helsepersonell har mer ressurser til å utøve pasientbehandling og at helsepersonellet får akkurat hva de har behov for når de har behov for det.

– Jeg føler Sykehusinnkjøp har den samme motivasjonen, og lar meg jobbe i tråd med mine egne verdier. Spørsmålet i jobben er ikke hva som er best for meg eller Sykehusinnkjøp, men hva er best for sykehuset vi tjener, og dette aspektet ved jobben liker jeg veldig godt, sier Orvik Nilssen.

–  Jeg har alltid likt å lære, og dette er en jobb som virkelig presser meg i nye retninger hele tiden. I arbeidet må han ta stilling til økonomiske, juridiske og helseadministrative spørsmål som han aldri har vært borti før, og finne løsningen så prosjektet kan gå videre. En dag kan gå fra å omhandle relativt store IKT-anskaffelser, hyller til lager og så slutter den med utstyret man benytter i fertilitetsbehandling.

–  Jeg er også velsignet med ledere, medarbeidere og støttefunksjoner som vil meg godt og setter av tid for å svare godt på mine spørsmål. Jeg tror ikke alle arbeidsplasser ville sett potensialet i utdanningen min og meg og gitt meg den muligheten til å bidra i anskaffelser og utvikling av prosedyrer som jeg har fått i Sykehusinnkjøp. Som en som alltid ser muligheter og lurer på hvorfor så liker jeg virkelig tillitsdelen av jobben min, sier han.

Hvordan fikk du jobben?

– Jeg søkte mange jobber og ble en god søknadsskriver etter hvert og ble innkalt til intervjuer. Jobbsøking er like mye en ferdighet som alt annet. Spesielt under den nåværende pandemien så er det et utfordrende arbeidsmarked, så du må legge inn ekstra innsats.

Til Sykehusinnkjøp skrev han en søknad som viste at han forsto samfunnsoppdraget og hadde tenkt over hva arbeidsoppgavene i stillingen var, og hvordan hans egenskaper kunne bidra til å løse dem godt.

– Jeg svarte ikke bare direkte på det som var listet opp, men viste at jeg hadde lest meg opp på selskapet og forsto grunnoppdraget.

Deretter var det et intervju som han følte gikk veldig bra.

–  Jeg kom overens med intervjuerne og viste at jeg hadde de rette personlige egenskapene for stillingen.  Jeg hadde forberedt meg slik at jeg kunne forsvare det jeg hadde skrevet i CV og søknad.

Orvik Nilssen var også tydelig på at han gjerne tok på seg fagfelt som gjerne er ansett som vanskelige. Samtidig som han var veldig fleksibel og motivert for å bidra. Dette tror han er nødvendig for at du skal nå fram, spesielt om du ikke har en mastergrad.

Hvorfor valgte du å studere Bachelor i helseledelse og helseøkonomi?

–  Jeg ønsker å jobbe med mennesker, økonomi og gjøre noe av betydning. Jeg oppdaget Bachelor helseledelse og helseøkonomi ved en tilfeldighet og visste med en gang at dette var noe som passet for meg.

Siden jeg kommer fra en helsefamilie med helsepersonell og helseledere og da var det rett og slett et naturlig valg.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

–   Unik fagkunnskap. Andre grader er standardisert på tvers av studiene og du skal gjennom det samme. Her får du mye av den samme kunnskapen som en ordinær grad i administrasjon og ledelse, men du får i tillegg spesialisert kunnskap for komplekse organisasjoner, forteller han.

Foreleser Geir Odanger tok fram en feilslått taxikontrakt som etterlot pasienter ventende på taxi i timesvis for å forklare perverse incentiver og tok denne fra hverandre punkt for punkt.

– Ekte eksempler fra flinke fagfolk som fikk meg til å huske og resonnere rundt det jeg lærte. Spesialkunnskapen, og engasjementet for økonomi tror jeg ikke at jeg kunne fått noen annen plass.

– Faget helserett med en av de fremste faglige bautaene i helserett var også en flott opplevelse. Denne ble gjort enda bedre ved at studenter ved det erfaringsbaserte programmet i helseledelse deltok og at vi jobbet sammen i grupper. Her fikk jeg studere sammen med noen av de fremste helselederne i landet, med en foreleser som sitter i utvalgene som former lovene. Det er unikt, og noe av det jeg likte best. Det er ikke mange andre plasser en foreleser kan påpeke en feil fra en offentlig instans og kan begrunne det med at de satt i utvalget da loven ble utformet.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jobbsøk, dannelsen du får under studiene og CV-bygging er like viktige egenskaper som å kunne evaluere en økonomisk modell eller skrive en god eksamen. Spesielt om du planlegger å gå ut i jobb etter Bachelor. Da handler det om hva du kan bidra med. Mens gode karakterer hjelper, så hjelper det enda mer å kunne selge seg selv og overbevise der du søker om at du kan bidra på bakgrunn av CV og kompetanse, sier han.

– Du burde også vurdere å flytte utenfor Oslo. Tilliten og ansvaret du kan få er noe helt annet, og du er en mye viktigere arbeidstaker som det er verdt å satse på. Mens det ikke er umulig å få jobbtilbud sentralt, jeg hadde muligheten, så var totalpakken ved å flytte så fristende at jeg valgte den veien jeg gjorde. Om du ikke skulle trives med en lengre skisesong, billigere bolig, kortere reisevei og et i overmåte interessant klima så er det alltids mulig å flytte tilbake, og du har bygd deg opp allsidig og unik kompetanse. Min tid som personalkonsulent i Finnmarkssykehuset var en av de mest lærerike periodene i mitt liv.

– Det som også virkelig hjalp meg, var at jeg engasjerte meg i frivillige organisasjoner. Jeg fikk ting å putte på CV-en og lærte å være en ildsjel og bidra uansett hva. Dette gjorde også at jeg fikk relevant jobberfaring gjennom en fantastisk jobb i SiO Foreninger som prosjektkoordinator, og generelt mye mer selvsikker i å koordinere og lede prosesser. Foreningene gjorde at jeg var mer motivert til å være student og ga meg erfaring jeg kunne benytte. Du burde minst bidra i Helseledernes Fagutvalg, men gjerne utover dette også, avslutter han.

Gard Orvik Nilssen

  • Uteksaminert: August 2020
  • Stilling: Prosjektleder i offentlige innkjøp
  • Arbeidsgiver: Sykehusinnkjøp
Publisert 2. juli 2021 11:50 - Sist endret 7. juli 2021 10:03