Vil forbedre Helse-Norge

Kristian Olstad (21 år), førsteårstudent ved studiet Helseledelse og helseøkonomi, er redd mange gutter tror at hans studium tilsvarer sykepleierutdannelse, og at de dermed lar være å søke. At studiet tilsvarer sykepleierutdannelse kan Olstad avkrefte.

Det har de siste årene vært ujevn fordeling av jenter og gutter ved studiet, med et stort flertall av jenter. Olstad tror en grunn kan være lite kunnskap blant søkerne om studiet.
– Jeg tror det er mange som tror studiet tilsvarer sykepleierutdannelse, dette kan skremme noen gutter vekk. Dessuten er det generelt få som vet om at et slik studium finnes. Mange velger nok heller rene ledelse- eller økonomistudier, forklarer Olstad.

Jobbmuligheter
Studiet tilbyr utdannelse i ledelsesfag, samfunnsmedisinske fag og økonomiske fag. Olstad mener helsesektoren har mange utfordringer å by på, spesielt på ledelsesnivå.
– Jeg ønsket å ta ledelse eller økonomistudier, og med en mor og far innenfor helsevesenet så vet jeg at det finnes en del utfordring som må løses i fremtiden. Og slike utfordringer skaper arbeidsplasser, smiler Olstad.

Helsefag
I tillegg til ledelse- og økonomifagene tilbyr studiet anatomi, fysiologi, helserett, medisinsk informatikk, og psykologi som gir bredde i studiet.
– At vi har fag som anatomi og fysiologi gir oss bedre grunnlag for kommunikasjon med sykepleiere og andre helsearbeidere. Det er viktig for oss som ønsker å være ledere i helsevesenet, påpeker studenten.

Anbefaler studiet
Olstad anbefaler studiet på det sterkeste.
– Jeg trives utrolig godt på studiet. Vi får god forståelse for økonomi- og administrasjonsfag. Dessuten bruker vi mye tid på diskusjoner om dagsaktuelle temaer som utfordringer med oppbyggingen av Helse-Norge, og negative sider med det. Jeg liker spesielt godt at vi får innsikt i så mange ulike temaer, alt fra økonomi til anatomi. Og det er vi som utdanner oss til helseledere som får sitte på pengesekken, ta ansvar og muligheten til å gjøre Helse-Norge bedre, smiler studenten.

Publisert 6. juni 2012 10:00