Associate Director, Digital & Customer Solutions

− Jeg jobber midt i mellom medisinsk innovasjon på den ene siden og teknologiske fremskritt på den andre siden. Bachelorgraden har vært et springbrett for Umair Aslam til videre mastergrad og ytterligere spesialisering.

Bildet kan inneholde: kjole skjorte, klær, hvit, halsbånd, skjorte.

Umair Aslam. Foto: Privat

Umair Aslam

Uteksaminert: Bachelor i Helseledelse og helsøkonomi i 2013 og European Master in Health Economics and Management (EU-HEM) i 2015.

Stilling: eHealth Lead

Arbeidsgiver: MSD Norway

Hvorfor valgte du bachelor i Helseledelse og helseøkonomi?

− Det er litt tilfeldig, men jeg har alltid syntes at helsesektoren er veldig fascinerende ettersom den berører så å si alle på et eller annet tidspunkt i livet. Jeg hadde lyst til å lære mer om mekanismene i denne sektoren og tenkte på det tidspunktet at denne graden nok er et riktig valg. Det viste det seg å være, ettersom det har vært et springbrett til videre mastergrad og ytterligere spesialisering.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

−  Jeg jobber midt i mellom medisinsk innovasjon og teknologiske fremskritt. Det er utrolig spennende. Men som vi vet, så befinner jo ikke innovasjon og teknologi seg i et vakuum skjermet fra alt annet. Tvert i mot så befinner det seg midt i et komplekst system med ulike finansieringsordninger, ulike incentiver og ulike måter å organisere seg på som ikke alltid spiller på lag med hverandre. Min hverdag går blant annet ut på å forstå denne dynamikken, og behovene der ute, slik at vi kan være en del av å drive frem gode løsninger som kan optimalisere hverdagen for både pasienter og helsepersonell. I tillegg til det jobber jeg også med prosjekter som er internt fokusert, som går mer på endringsledelse, implementere nye løsninger og endre måten vi jobber på.

Hva var mest relevant, hva har du hatt mest nytte av fra utdanningen?

− Jeg synes mye av det faglige holdt god kvalitet, men det var definitivt mulighetene for utenlandsopphold i løpet av bachelor/master som gjorde denne utdanningen så nyttig. Å bli eksponert for andre måter å lære på i tillegg til andre kulturer og mennesker er undervurdert.

Hvordan fikk du jobben?

− Fokus på å gjøre best mulig jobb der jeg var og  klare tanker på hvilken retning jeg ønsket å bevege meg mot. Samt gode referanser og nettverk er avgjørende.

Hva liker du best med jobben din?

− Det er et veldig fremtidsrettet felt hvor det skjer mye hele tiden, dette kombinert med høy tillitsgrad blant kolleger og ledere gjør det enkelt å trives på jobb.

I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi relevant for din nåværende jobb?

− Graden ga meg et veldig godt base å bygge min videre utdanning og karriere på. Forståelsen og kunnskapen jeg tilegnet meg bruker jeg så å si daglig på jobb. 

Hvordan er mulighetene for å videreutdanning/ kursing i din nåværende jobb?

− Veldig bra! Så lenge det er god balanse mellom arbeidsgivers behov og personlig interesse så opplever jeg at det er muligheter.

Ditt beste tips til studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

− Kunne sagt mye om selvtillit, tålmodighet og livslang læring her, men nøyer meg med å si å anbefale å tenke bredt, og se på utdanningen som en plattform som man hele tiden bygger videre på etter hvert som man lærer mer om sine egne interesser og behov ute i markedet. De andre visdomsordene sparer jeg til noen tar direkte kontakt.

Publisert 23. des. 2019 11:56 - Sist endret 11. mars 2020 13:25