Slik velger du valgfrie emner

Dersom du velger et emne fra Universitetets portefølje skal emnet være på bachelornivå. Et slikt emne kjennetegnes ved at emnekoden etterfølges av en tallkode 1000, 2000 eller 3000-nivå. Ikke alle emnene på 2000 eller 3000-nivå er tilgjengelige da de krever forkunnskaper.

Alle emner ved Universitetet i Oslo er i prinsippet åpne, men enkelte emner vil rangere noen studenter fremfor andre i undervisningsopptaket. Husk å melde deg opp til valgfri emner så snart som mulig etter påmelding åpnes: 1. juni (høst semester) og 1. desember (vår semester).

Som student er du selv ansvarlig for at:

  • Dine valgfrie emner ikke har faglig overlapp med dine obligatoriske eller 40-gruppe emnene.
  • Forelesninger og eksamen i de valgfrie emnene du velger ikke kommer i konflikt med forelesninger og eksamen i dine obligatoriske emnene.

Bruk av tidligere utdanning som valgfri emner?

Har du tidligere tatt andre emner ved UiO eller emner fra eksterne institusjoner som ikke overlapper programdefinerte emner i graden, kan du søke om å få disse godkjent som valgfrie emner. Dette gjør du ved å søke om godkjenning av utdanning.

Merk: Da bachelorprogrammet har gjennomgått endringer, er det viktig at du orienterer deg om oppbygging og gjennomføring (se overgangsordninger) som gjelder for ditt kull for å finne ut hvor mange studiepoeng med valgfrie emner du kan ta.

Har du spørsmål? Ta kontakt med studiekonsulenten

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. aug. 2021 10:57