Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten består av 60 studiepoeng: 50 obligatoriske studiepoeng på 1000-nivå og 10 valgfrie studiepoeng på 2000-nivået. Årsenheten i historie gir undervisningskompetanse i historie.

For studenter med opptak før høsten 2019, se oppbygning og gjennomføring før høsten 2019.

Anbefalt studieløp

2. semester Historieemne på 2000-nivå HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid
1. semester HIS1000 – Innføring i historiefaget HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

1.semester:

I høstsemesteret tar du ett 10-poeng- og ett 20-poengs 1000-emne:

2.semester:

I vårsemesteret tar du ett 20-poengsemne på 1000-nivå, og ett valgfritt 10-poengsemne på 2000-nivå. 

Undervisningsformer 

HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 og HIS1400 - Nyere historie fra 1800 til vår tid vil være emner som integrerer norsk- og verdenshistorie. Undervisningen vil være i form av både fellesforelesninger og seminarer. Fellesforelesningene tar for seg oversiktslitteraturen, mens seminarene er særemner med nærstudium av ett felt innenfor emnets tidsperiode. Emnet HIS1000 – Innføring i historiefaget vil bestå av fellesforelesninger og gruppeundervisning. Se også instituttets øvrige emneoversikt.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 7. des. 2018 15:27 - Sist endret 30. aug. 2019 10:14