English version of this page

Studiestartside informatikk: robotikk og intelligente systemer

Velkommen som masterstudent i Robotikk og intelligente systemer!

Vi gleder oss til å ta imot dere på velkomstmøtene onsdag den 12. august.  Frist for emnepåmelding er allerede dagen etter, torsdag 13. august.  Forelesningene starter fra mandag 17. august.

Emnevalg høsten 2020

Minst halvparten studiepoengene du tar som kurs i masteren (dvs 30 ved lang, eller 45 ved kort oppgave) skal være blant de som er anbefalt i studieretningen. Studieplanen for masteroppgaven utarbeides i samråd med veileder i oktober/november, men det er lurt å velge kurs som kan inngå i planen allerede nå. 
   
Under finner du lenker til obligatoriske og anbefalte emner innen studieretningene:

Kybernetikk og autonome systemer

Robotikk og intelligente systemer

Masteroppgave

Valg av masteroppgave og tilordning av veileder skjer i normalt i oktober. Prosessen skjer i samrå med forskningsgruppen studieretningen er tilknyttet. 

Kontaktinformasjon

Programrådsleder


Yngve Hafting
yngveha@ifi.uio.no


Studieadministrasjonen

studadm@ifi.uio.no
22 85 24 10

Forskningsgrupper

Studieretning for Kybernetikk og autonome systemer er tilknyttet seksjon for Autonome systemer og sensorteknologier ved Institutt for teknologisystemer.

Studieretning for Robotikk og intelligente systemer er tilknyttet forskningsgruppen for Robotikk og intelligente systemer ved Institutt for Informatikk

 

Arrangementer ved studiestart

Program oppdateres fortløpende!

Ingen kommende arrangementer

Frister ved studiestart

Ingen kommende arrangementer