Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen kybernetikk og autonome systemer velger du hovedsaklig blant emnene nedenfor, men du kan i samarbeid med veileder også velge andre emner. Du kan dermed sette sammen ditt eget studieløp, og spesialisere deg mot forskning, industri eller energi- og miljøovervåkning. Du tar typisk masteremner ved Institutt for teknologisystemer, Institutt for informatikk, Fysisk institutt eller Matematisk institutt.

Du kan velge mellom lang (60 sp) eller kort (30 sp) masteroppgave. Sammen med veileder velger du et teoretisk pensum som støtter opp om oppgaven, slik at du får totalt 120 studiepoeng i mastergraden din. Dersom du velger lang oppgave må du derfor ta 6 emner (á 10 sp), og ved kort oppgave 9 emner.

Minst halvparten av studiepoengene må være fra kjerneemnene i listen under. To av disse emnene er sterkt anbefalt for alle, men kan erstattes med andre kjerneemner dersom retningen på masteroppgaven din tilsier det.

Oppbygging og gjennomføring for deg som startet på programmet før 2022.

Kjerneemner

Andre anbefalte emner

Andre emner som kan passe inn:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Informatikk: robotikk og intelligente systemer

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. mars 2022 13:56 - Sist endret 8. juni 2022 12:36