De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for masterkandidater fra HF i de største bransjene for programmet. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningen og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater, særlig innenfor media, kommunikasjon, forlag og PR. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Media, forlag og kommunikasjon

Graf: journalistikk og redaksjonsarbeid 53 prosent; kommunikasjonsarbeid og PR; salg, markedsføring og reklame 17 prosent; produksjon for radio, TV, musikk og nett; prosjektledelse og prosjektarbeid 15 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og NGOer

Graf: kommunikasjonsarbeid og PR 32 prosent; rådgivning 29 prosent; administrasjon 25 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 25 prosent; internasjonale relasjoner 18 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Utdanning og skoleverk

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid 79 prosent; veiledning 17 prosent; opplæring 16 prosent; administrasjon 15 prosent; saksbehandling 7 prosent. Kilde: UiOs Kandidatundersøkelse 2018.

 

Publisert 23. juni 2020 18:19 - Sist endret 23. juni 2020 18:19