Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

0

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Masterprogrammet i journalistikk tar opp studenter med to ulike opptaksgrunnlag, og vi skiller mellom ordinær master og erfaringsbasert master. Dersom du har en utdannelse som kvalifiserer til opptak på ordinært grunnlag, vil du ikke bli vurdert på erfaringsbasert grunnlag, selv om du oppfyller praksiskravet. Du vil da bli vurdert som ordinær søker.

Ordinær master

Merk at du ikke er garantert plass på programmet selv om du dekker karakterkravet. Les mer under overskriften rangering. For opptak til masterstudiet må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Opptakskrav:

  • 80 studiepoeng i journalistikk eller
  • 80 studiepoeng i medier og kommunikasjon, eller tilsvarende utdanning

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Erfaringsbasert master

Programmet har inntil 4 plasser til rådighet, og for opptak til masterstudiet må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Du må ha minimum 2 år lønnet heltidsarbeid som journalist i trykte medier, radio, fjernsyn eller nettredaksjon, i minimum seks måneder sammenhengende etter avsluttet utdanning.

Er du i tvil om hvorvidt utdannelsen din kvalifiserer til opptak, ta kontakt med studieinfo (at) media.uio.no

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

For erfaringsbasert master: Arbeidserfaring dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal si noe om når arbeidsforholdet startet, lengden på arbeidsforholdet, og hvilke arbeidsoppgaver du hadde.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere til ordinært opptak rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Kvalifiserte søkere til erfaringsbasert opptak rangeres etter ansiennitet som journalist.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.