Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studiekode

Ordinær master:185-1454 (JOURMAS). Erfaringsbasert master: 185-2430 (JOURMASE).

Studieplasser

20

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Masterprogrammet i journalistikk tar opp studenter med to ulike opptaksgrunnlag, og vi skiller mellom ordinær master og erfaringsbasert master. Dersom du har en utdannelse som kvalifiserer til opptak på ordinært grunnlag, vil du ikke bli vurdert på erfaringsbasert grunnlag, selv om du oppfyller praksiskravet. Du vil da bli vurdert som ordinær søker.

Ordinær master

Opptakskrav for søkere med journalistutdanning:

 • en integrert journalistutdanning av minimum 120 studiepoengs omfang
 • 180 studiepoeng i fotojournalistutdanning

Opptakskrav for søkere med annen utdanning:

 • fordypning på minimum 80 studiepoeng i medievitenskap eller tilsvarende utdanning
 • medievitenskapelige emner innen følgende områder
  - mediehistorie
  - kvantitative og kvalitative metoder
  - journalistikk /medier og samfunn
  - tekstanalyse
  som en del av fordypningen eller i tillegg til den.

Erfaringsbasert master

Programmet har inntil 4 plasser til rådighet.

 • 3-årig bachelorgrad eller en cand.mag.-grad
 • minimum 2 år lønnet heltidsarbeid som journalist i trykte medier, radio, fjernsyn eller nettredaksjon, i minimum seks måneder sammenhengende etter avsluttet utdanning

Er du i tvil om hvorvidt utdannelsen din kvalifiserer til opptak, ta kontakt med studiekonsulenten.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dokumentasjon erfaringsbasert master: arbeidserfaring dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal si noe om når arbeidsforholdet startet, lengden på arbeidsforholdet, og hvilke arbeidsoppgaver du hadde.

Rangering av søkere

Søkere til ordinært opptak rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Søkere til erfaringsbasert opptak rangeres etter ansiennitet som journalist.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Du kan ikke søke om innpassing før du har fått opptak til programmet.