Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studiekode

Ordinær master:185-1454 (JOURMAS). Erfaringsbasert master: 185-2430 (JOURMASE).

Studieplasser

20

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Ordinær master

Normalopptaket til masterprogrammet i journalistikk skjer på grunnlag av den faglige fordypningen i bachelorgraden eller i cand. mag. graden. Har du en mediefaglig utdannelse søker du opptak til den ordinære mastergraden, og du blir vurdert ut fra karakterene i utdannelsen din.

Opptakskravet til den ordinære masteren er en 3-årig bachelorgrad eller en cand.mag.-grad med godkjent fordypning.

En godkjent bachelorgrad må inneholde av en av disse komponentene:

 • en integrert journalistutdanning av minimum 120 studiepoengs omfang
 • 180 studiepoeng i fotojournalistutdanning
 • bachelorgrad i medier og kommunikasjon
 • fordypning på minimum 80 studiepoeng innen medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning

En godkjent cand.mag-grad må inneholde av en av disse komponentene:

 • kandidatutdanning i journalistikk
 • mellomfag i medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning

Er du i tvil om hvorvidt utdannelsen din kvalifiserer til opptak, ta kontakt med studiekonsulenten.

Erfaringsbasert master

Programmet har inntil 4 plasser til rådighet for søkere med journalistisk erfaring og et annet faglig grunnlag i bachelorgraden eller i cand. mag-graden sin. Disse søker erfaringsbasert opptak.

Opptakskravet til den erfaringsbaserte masteren er:

 • 3-årig bachelorgrad eller en cand.mag.-grad
 • minimum 2 år lønnet heltidsarbeid som journalist i trykte medier, radio, fjernsyn eller nettredaksjon, i minimum seks måneder sammenhengende etter avsluttet utdanning

Merk:
Dersom du har en utdannelse som kvalifiserer til opptak på ordinært grunnlag, vil du ikke blir vurdert på erfaringsbasert grunnlag selv om du oppfyller kravet til journalistisk praksis. Du vil da bli vurdert som ordinær søker.

For begge opptak gjelder i tillegg følgende karakterkrav:

 • gjennomsnitt på karakteren C eller bedre i fordypningsdelen i bachelorgraden det søkes opptak på grunnlag av, eller
 • karakteren 2.7 i mellomfaget/kandidatutdanningen i cand.mag.-graden eller bachelorgraden det søkes opptak på grunnlag av (gammel ordning).

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere til ordinært opptak rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Søkere til erfaringsbasert opptak rangeres etter ansiennitet som journalist.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.