Oppbygging og gjennomføring

Anbefalt studieløp for studenter med opptak fra og med høsten 2018.

Se her for anbefalt studieløp for studenter med opptak til og med høsten 2017.

Anbefalt studieløp for mastergrad i journalistikk

 • 60 studiepoeng emner/utenlandsopphold/kurs/seminarer/forskningsaktivitet
 • 60 studiepoeng masteroppgave
4. semester Masteroppgave
3. semester Valgfritt masteremne Masteroppgave
2. semester MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis eller MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis Valgfritt masteremne Masteroppgave
1. semester JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativt studieløp for deg som ønsker å dra på utveksling i et semester:

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave
2. semester Utveksling (inkl. metodeemne)
1. semester JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Obligatoriske og valgfrie masteremner

Emnedelen i mastergraden i journalistikk består av 30 studiepoeng obligatoriske emner og 30 studiepoeng valgfrie masteremner, i tillegg til masteroppgaven som er 60 studiepoeng. Tema for masteroppgave bør være veiledende for valg av masteremner.

De obligatoriske emnene er JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism, JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies og et av emnene MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis eller MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis. Metodeemnet kan tas ved et lærested i utlandet.

Den valgfrie emnedelen kan bygges opp på ulike måter:

Du kan dra på utveksling i andre eller tredje semester. Les mer om utveksling under "Studieopphold i utlandet" og på instituttets sider om utveksling

Emner uten ordinær undervisning ikke kan utgjøre mer enn 20 studiepoeng til sammen:

Har du utdanning på masternivå ved andre læresteder i Norge eller utlandet og ønsker å få dette inn i graden? Se her for informasjon om hvordan du søker om å få dette innpasset.

Emner ved OsloMet

Fra og med høsten 2019 er det mulig for studener ved IMK å melde seg til utvalgte masteremner ved OsloMet. 

Til høsten vil disse emnene ved Oslo Met være tilgjengelige for IMK studenter på masterprogrammene:

 • MJ 4501 Journalism, Innovation and Social Media
 • MJ 5200 Arctic Lenses - Media and Climate Change
 • MJ 5300 Innføring Sakprosa
 • MJ4020 Innføring i forskningsmetode
 • MJ4010 Innføring i journalistikk- og medieforskning

Metodeemnene på OsloMet går om høsten og er særlig gunstige for de som ønsker å reise på utveksling om våren, da de kan erstatte våre obligatoriske metodeemner.

Ta kontakt med studieinfo@media.uio.no for mer informasjon.

Alternativt studieløp - Internasjonalt prosjektsemester og 30 studiepoeng masteroppgave*

Fra og med høsten 2018 kan studenter som tar Internasjonalt prosjektsemester (JOUR4900) velge et masteroppgaveemne på 30 studiepoeng.

Alternativt studieløp inneholder:

4. semester Masteroppgave
3. semester JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester
2. semester MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis / MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
1. semester JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*NB: Dette gjelder kun studenter som har fått opptak fra og med høsten 2018.

Masteroppgaven

Masteroppgaven kan enten ha format som en avhandling eller som et praktisk prosjekt med en teoretisk analyse. Masteroppgaven er et større selvstendig forskningsarbeid hvor du får utfordret dine forskningsferdigheter. Oppgaven er en prosess hvor du får øvelse i selvstendig arbeid med materialinnsamling, bearbeiding, analyse samt formidling av dine analyser. En viktig side ved masteroppgaven er å lære og å beherske språket og den akademiske sjangeren.

Masteroppgaven skal være et vitenskapelig arbeid innenfor det journalistfaglige området. Det kan enten være i form av en avhandling med et omfang på inntil 100 sider, eller som en praktisk/teoretisk masteroppgave. Den praktiske oppgaven skal ha et større journalistisk selvstendig arbeid med teoretisk og metodisk analyse. Analysedelen skal ha et omfang på inntil 65 sider.

Les også instituttets nettside med praktisk informasjon om masteroppgaven.

Arbeidet med masteroppgaven - obligatoriske samlinger (2. og 3. semester)

Du begynner arbeidet med oppgaven allerede første semester gjennom emnet JOUR4000 Masteroppgaveseminar for journalistikk. Der skal du jobbe med mulige problemstillinger, prosjektbeskrivelse, litteraturstudier, forskningsdesign, utvalg av forskningsmateriale. Innsamling av empiri og analyse fortsetter du med i de øvrige semestrene. Prosessen med å utarbeide og skrive en masteroppgave krever disiplin og stor grad av selvstendighet, og vi vet at flere kan kjenne seg alene i denne prosessen. For å få samlet alle studenter som jobber med masteroppgaven arrangerer vi derfor to obligatoriske samlinger, en i andre og en i tredje semester.

 • Andresemestersamlingen (mars): gjennomgang av veiledningskontrakten og forventninger knyttet til veiledning. Vi tar også opp tema som er knyttet til det å komme i gang med arbeidet.
 • Tredjesemestersamlingen (november): gjennomgang av tema knyttet til strukturering av masteroppgaven, ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse, og hvordan man kan håndtere mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperre.

Dato for samlingene publiseres på emnebeskrivelsen til masteroppgaven, og det sendes også ut invitasjon på e-post.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i journalistikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. mai 2019 14:31