Jobb og videre studier

De aller fleste med mastergrad i journalistikk jobber med journalistikk- og redaksjonsarbeid i ulike trykte og digitale medier, analyseoppgaver og medierådgivning, både i næringslivet og i offentlig forvaltning.

Hva gjør tidligere studenter?

  • fevik-anders-200x243 Kommunikasjons­rådgiver

    På HF lærte jeg å spørre hvorfor-spørsmålene. Det er svært viktig – kanskje spesielt i et militært mottatt-slutt-system, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Fevik. Han har master i journalistikk og jobber i Forsvaret.

IMK-studenter i praksis

  • krl_200x200 Praksis ved Den norske FN-delegasjonen i New York

    Hopp i det! Praksis-semesteret ved Den norske FN-delegasjonen i New York er absolutt et av høydepunktene i utdanningen min, sier Kari Ranheim Lome. Hun hadde praksisplass hos presseråden ved delegasjonen høsten 2016.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Journalistikk jobber i disse bransjene:

Graf: media, forlag og kommunikasjon 57 prosent; interesseorganisasjoner 7 prosent; utdanning og skoleverk 7 prosent; salg, hotell og restaurant 7 prosent; samferdsel og logistikk 7 prosent; personal og HR 7 prosent; helse og omsorg 7 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i journalistikk får du arbeidslivsrelevant erfaring underveis. Du kan blant annet skygge en X-IMK-student en dag på arbeidsplassen, og du kan få internasjonal mediefaglig praksis som del av graden. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: