Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Studenter på programmet

 • gjennomføring av studieløpet
 • studieveiledning
 • delstudier i utlandet
 • deltid og permisjoner
 • eksamen
 • godkjenning av utdanning

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Studietilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

 • Emnetilbud ved HiOA
 • Registrering til emner ved HiOA
 • Eksamen ved HiOA

Informasjonssenteret på Fakultet for Samfunnsvitenskap