Lærere på 1. - 4. studieår i Master i rettsvitenskap

Oversikt over studieårsansvarlige, faglærere med ansvar for fagområder og faglærere. Funksjonstiden for den enkelte fremgår i tabellen. 

1. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Marianne Jenum Hotvedt (1.1.20-31.12.24) 

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JUS1111 Avtalerett

Harald Irgens Jensen (1.1.20-31.12.23)   

Erstatningsrett

Birgitte Hagland (1.1.21-31.12.24)  

 

Kjøpsrett

Herman Bruserud (1.1.2020-31.12.2023)   

Rettskilder til fots

Birgitte Hagland (1.1.21-31.12.24)

JUS1211 Familie- og arverett

 

Fast eiendoms rettsforhold Geir Stenseth (1.1.2018-31.12.2022)
Juridisk metodelære

Ole-Andreas Rognstad (1.1.2018-31.12.2022) 


2. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Jon Christian F. Nordrum (1.1.20-31.12.24, fom h18)

Særskilt fagansvarlig i EØS-rett  er Finn Arnesen og Ole-Andreas Rognstad (26.10.21-25)

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JFEXFAC04 Ex.fac juridisk variant

Markus Jerkø (1.7.19-30.06.23)

 

JUS2111 Prosedyreøvelsen  Stian Øby Johansen (1.7.19-30.06.23)   
JUS2111 Folkerett Stian Øby Johansen (1.7.19-30.06.23) 
Internasjonale menneskerettigheter

Kjetil Mujezinovic Larsen (tom 1.7.23)

 

 

Statsforfatningsrett Anine Kierulf (1.7.2020-1.7.2024)
JUS2211 Semesteroppgaven  Markus Jerkø (1.7.19-30.06.23)   
JUS2211 Alminnelig forvaltningsrett

Kirsten Sandberg (1.7.21-15.9.21)

Sigrid Stokstad (15.9-21 - 1.1.24)

EØS-rett Finn Arnesen (1.1.20-31.12.22)
Miljørett

Catherine Banet (1.1.20-31.12.23)

 

Velferdsrett

Ingunn Ikdahl (1.7.21 - 1.1.2024)

 


3. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Margrethe Buskerud Christoffersen (1.1.20-31.12.24)

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JUS3111 Avtalerett Harald Irgens Jensen (1.1.20-31.12.23)
Obligasjonsrett I (kontraksrett)  Ivar Alvik (1.1.18-31.12.21) 
Obligasjonsrett II (pengekravsrett) Marte Eidsand Kjørven (1.1.19-31.12.22) 
Obligatorisk kurs Marte Eidsand Kjørven (1.1.19-31.12.22)    
JUS3212 Dynamisk tingsrett Erik Røsæg 
Selskapsrett Margrethe Christoffersen (1.1.20-31.12.23)
JUS3220 Rettshistorie

Jørn Øyrehagen Sunde (1.1.20-31.12.23)

 


4. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Johan Boucht (1.1.20-31.12.24, fom h16) 

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JUS4111 Etikk Sverre Blandhol (1.1.20-31.12.23) 
Metode Christoffer Conrad Eriksen (1.1.20-31.12.23)
JUS4123 Rettsfilosofi Svein Eng (1.1.20-31.12.23)
JUS4122 Rettssosiologi Kristin Bergtora Sandvik (1.1.20-31.12.23)
JUS4121 Rettsøkonomi Jukka Mähönen (1.1.20-31.12.23)
JUS4211 Sivilprosess

Maria Astrup Hjort (1.7.18-30.06-22)  

Anne Robberstad
Straffeprosess

Anders Løvlie (1.7.19-30.06.23) 

 

 

Strafferett

Johan Boucht (1.7.19-30.06.23) og Jo Stigen (1.1.20-31.12.23) 

Publisert 12. des. 2017 11:18 - Sist endret 19. nov. 2021 14:10