Lærere på 1. - 4. studieår i Master i rettsvitenskap

Oversikt over studieårsansvarlige, faglærere med ansvar for fagområder og faglærere. For valgperioden 1.8.2016-1.1.2020

1. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Eirik Østerud (fom h18) 

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JUS1111 Avtalerett

Harald Irgens Jensen  

Erstatningsrett

Birgitte Hagland (fom v17) 

 

Kjøpsrett

Herman Bruserud 

Kåre Lilleholt
Rettskilder til fots

Birgitte Hagland (fom v17) 

 
JUS1211 Familie- og arverett
Fast eiendoms rettsforhold Geir Stenseth (fom v18)
Juridisk metodelære

Ole-Andreas Rognstad 


2. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Jon Christian F. Nordrum (fom h18)

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JFEXFAC04 Ex.fac juridisk variant

Markus Jerkø (fom h19) )

 

JUS2111 Prosedyreøvelsen  Stian Øby Johansen (fom h19)   
JUS2111 Folkerett Stian Øby Johansen (fom h19) 
Internasjonale menneskerettigheter

Kjetil Mujezinvic Larsen (H19) (vikarierer for Vibeke Blaker Strand) 

 

Statsforfatningsrett Inger Johanne Sand (fom v18)  
JUS2211 Semesteroppgaven  Markus Jerkø (fom h19) )  
JUS2211 Alminnelig forvaltningsrett Kirsten Sandberg (fom V19)
EØS-rett Finn Arnesen 
Miljørett Ole Kristian Fauchald  
Velferdsrett Morten Kjelland  

3. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Inger Berg Ørstavik 

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JUS3111 Avtalerett Harald Irgens Jensen 
Obligasjonsrett I (kontraksrett)  Ivar Alvik (fom v18) 
Obligasjonsrett II (pengekravsrett) Marte Eidsand Kjørven (fom v19) 
Obligatorisk kurs Marte Eidsand Kjørven (fom h18)   
JUS3212 Dynamisk tingsrett Erik Røsæg 
Selskapsrett Margrethe Christoffersen 
JUS3220 Rettshistorie Marit Halvorsen 

4. studieår

Studieårsansvarlig lærer er Johan Boucht (fom h16) 

Emne Fagområde Ansvarlig faglærer Faglærer
JUS4111 Etikk Sverre Blandhol  
Metode Christoffer Conrad Eriksen (fom h17)  
JUS4123 Rettsfilosofi Svein Eng 
JUS4122 Rettssosiologi Kristin Bergtora Sandvik 
JUS4121 Rettsøkonomi Jukka Mähönen 
JUS4211 Sivilprosess

Maria Astrup Hjort (fom h18)  

Anne Robberstad
Straffeprosess

Anders Løvlie (fom h19)

 

 

Strafferett

Johan Boucht (fom h19)  

Publisert 12. des. 2017 11:18 - Sist endret 26. aug. 2019 17:22