Hvorfor velge dette programmet?

Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Hvorfor velge rettsvitenskap?

Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og opptatt av hva som skjer i verden rundt deg? Da kan rettsvitenskap være noe for deg.

Studiet vil gi deg en innsikt i rettsreglenes betydning for hvordan samfunnet er organisert, og gi deg verktøyene til å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse.

Juristutdannelsen er et profesjonsstudium. Samtidig er studiet en akademisk utdannelse. Det stiller krav til og oppøver din evne til en akademisk tilnærming; du skal være kritisk, objektiv og selvstendig når du behandler juridiske problemstillinger.

Juristutdannelsen gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige rettsområder og til å kombinere jus med andre fag.

Studiemiljø

Det juridiske fakultet har en rekke studentforeninger som tilbyr et vidt spekter av faglige og sosiale arrangementer. Er du interessert i alt fra korsang til finans, finnes det en forening for deg. I løpet av året arrangeres det skitur til Gol, hytteturer, utenlandsturer, faglige seminarer og forelesninger, revy, prosedyrekonkurranse, festivaler, debattsport, bedriftsbesøk, sportslige aktiviteter og mye mer.

Det juridiske fakultet kan også skilte med egen festival. Studentene står også bak to tidsskrifter som utgis flere ganger hvert semester.

Les mer om livet rundt studiene

Utveksling

Du kan reise på utveksling etter at du har fullført 3. studieår. Det juridiske fakultet har en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i Europa, Australia, USA.

Les mer om utveksling

Videre jobb og utdanning

Studiet kvalifiserer deg til juridiske profesjoner som advokat, dommer og politijurist.

Jurister forbindes ofte med disse rollene, men jurister finnes overalt i samfunnet og opptrer i mange forskjellige situasjoner og roller; i organisasjoner, i offentlig forvaltning, i mediene og ikke sjeldent i lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet.

Les mer om videre jobb og utdanning

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 12:34