Hva kan du jobbe med?

Et praksisår i løpet av studiet inspirerte Marianne til å ville jobbe for dem med mindre ressurser.

Praksis ved siden av studiene anbefales av Ruth. - Det hjelper deg med karrierevalgene.

Line Seglem Larsen ble ferdig med jusstudiene i 2011, og hun jobber nå hos Gatejuristen.

­Mai Vo gikk ut av rettsvitenskapsstudiene i 2008, og er nå ansatt som dommerfullmektig i Oslo Tingrett.

Suzanne Jones begynte på jussen høsten 2005, og var klar på at det var i Oslo studiet måtte foregå.