Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2023: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Studieprogrammet har oppstart både høst (august) og vår (januar). Det finnes to forskjellige søknadskoder; én for oppstart høst og én for oppstart vår.

Du søker gjennom Samordna opptak

Hvis du har hatt studierett til tidligere studieordninger kan det være mulig å søke opptak til Masterstudiet i rettsvitenskap på bakgrunn av dette. Les mer om overgang fra tidligere studieordninger.

Studiekode

185 724 (høst) og 185 725 (vår)

Studieplasser

234 (høst) og 213 (vår)

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Poenggrenser i 2022

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 57,3 (høst) og 55,3 (vår)
  • Ordinær kvote: 63,5 (høst) og 62,2 (vår)

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Liste over utdanning fra andre institusjoner med forhåndsgodkjenning om innpassing

Innpassing av emner fra tidligere studieordninger

Se Forskrift for overgang, kapittel 4 dersom du har emner fra tidligere studieordninger ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Vær oppmerksom på at innpassing av emner ikke gir studierett, alle søkere må søke via Samordna opptak.