Jobb og videre studier

Jurister finnes overalt i samfunnet, dine arbeidsmuligheter vil være allsidige og spennende.

Jobb

Studiet kvalifiserer deg til juridiske profesjoner som advokat, dommer og politijurist. Men disse karriereveiene utgjør bare en liten del av mulighetene du har. Vi finner jurister overalt i arbeidslivet: i organisasjoner, i offentlig forvaltning, i mediene og ikke sjeldent i lederstillinger i offentlig og privat virksomhet.

For å praktisere som advokat kreves at du oppfyller kravene for å få advokatbevilling .

Videre studier

Studieprogrammet er et avsluttende studium, men kvalifiserer deg for videre forskerutdanning. Les mer om forskerutdanning ved Det juridiske fakultet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
Mer om å søke jobb
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. mai 2018 13:49