Valgemner på masternivå

Valgemner på masternivå er emner som skal inngå i graden Master i rettsvitenskap på 4. og 5. studieår. Du kan velge emner fritt fra denne listen eller du kan velge å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil.

Oversikten er delt inn i hvilket semester eksamen avholdes.

Høst

Vår

Publisert 30. juli 2013 10:13 - Sist endret 19. aug. 2021 12:56