Privatistgebyr for jusstudiet

Privatistgebyret skal dekke de utgifter som fakultetet har ved å arrangere eksamen for privatister.

Når må du betale privatistgebyr

Har du fått meldt deg til et emne som du ikke har studierett til, må du betale privatistgebyr for å avlegge eksamen. Betalingsinformasjon for privtistgebyret finner du under "Betaling" i Studentweb fra midten av februar/september. Du må også betale privatistgebyr dersom du skal gjenta en eksamen.

Frister for privatistgebyret

Frist for betaling av privatistgebyr er 15. mars i vårsemesteret og 15. oktober i høstsemesteret.

Se også avsnittet under om refusjon av privatistgebyret.

Satser 

Gjeldende satser for eksamensgebyr er regulert i Forskrift om studier og eksamener Ved Universitetet i Oslo § 10.2

Sykdom og trekk fra eksamen - refusjon

Trekker du deg fra eksamen, kan du søke om å få privatistgebyret refundert:

  • Trekker du deg før betalingsfristen for privatistgebyret, vil innbetalt gebyr refunderes i sin helhet.
  • Trekker du deg fra eksamen etter fristen for betaling av privatistgebyret, men før ordinær trekkfrist for din eksamen (14 dager før første eksamensdag), vil NOK 500,- dekke administrative utgifter. Det resterende vil du få refundert.

Blir du syk på eksamensdagen og kan dokumentere dette, kan du søke om refusjon av privatistbegyret. NOK 500,- vil dekke administrative utgifter. Det resterende vil du få refundert.

Les mer om gyldig forfall.

Frist for å søke refusjon

Du må sende inn skriftlig søknad med navn og kontonummer innen 31.januar for høstsemesteret og 31.august for vårsemesteret.

Skjema for refusjonssøknad av privatistgebyr (pdf)

Adresse:

Det juridiske fakultet
v/ eksamensseksjonen
p.b. 6706, St Olavs plass
0130 Oslo

Regelverk

Studieforskriften ved UiO, om satser for privatistgebyret

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. okt. 2016 14:50