Studieopphold i utlandet

Det juridiske fakultet har utvekslingsavtaler med over 70 anerkjente læresteder i Europa, USA, Canada og Australia.

Du kan ta studier i utlandet etter å ha fullført tredje studieår. Vi har avtaler med populære og anerkjente læresteder som American University of Washington, Humboldt-Universität zu Berlin og University of Edinburgh.

Det er også mulig å søke om å få godkjent studier ved utenlandske utdanningsinstitusjoner fakultetet ikke har avtaler med.

Hvorfor studieopphold i utlandet?

  • I jusstudiet er det obligatorisk med enten et semester i utlandet eller at du tar et valgemne på engelsk.
  • Mulighet til å utvide din faglige kunnskap, bli kjent med en annen retts- og undervisningskultur, tilegne deg et nytt språk og se faget fra et nytt perspektiv.
  • Mange store og velrennomerte firmaer vektlegger at du som jobbsøker har utenlandserfaring.

Mer om utveksling i jusstudiet - hvordan søke, reisebrev, frister m.m.

Aktuelle avtaler

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. apr. 2014 14:19