Diplomseremoni

Når du har gjennomført jusstudiet inviterer vi deg og dine medstudenter til en diplomseremoni.

Du deltar på seremonien det semesteret du

mottar vitnemål. Har du oppnådd grad men reservert deg mot å motta vitnemål, deltar du det semesteret du skal motta vitnemålet. Seremonien avholdes vanligvis i Aulaen og varer i ca 1,5 timer. Seremonien avholdes to ganger i året, vanligvis september og mars.

Invitasjon og påmelding

Ca. 4 uker før seremonien vil det bli sendt ut en invitasjon til kandidater som har mottatt vitnemål det aktuelle semesteret. Du mottar en epost med lenke til et påmeldingsskjema.

 

Program ved avslutningsseremoni for master i Rettsvitenskap

Onsdag 12. september kl. 1700 i Aulaen  

 

Studiedekan Erling Hjelmeng ønsker velkommen

Tale ved professor John Asland

 

Musikk:      

Tor Espen Aspaas, klaver

Professor ved Norges musikkhøgskole

  

Utdeling av diplom

Tale ved en av vårens kandidater, Master i rettsvitenskap, Gro Grytli Mostuen

(Seremonien varer ca 1,5 time)

Publisert 10. apr. 2017 09:48 - Sist endret 12. sep. 2018 15:59