Diplomseremoni

Når du har gjennomført jusstudiet inviterer vi deg og dine medstudenter til en diplomseremoni.

Du deltar på seremonien det semesteret du mottar vitnemål. Har du oppnådd grad men reservert deg mot å motta vitnemål, deltar du det semesteret du skal motta vitnemålet. Seremonien avholdes vanligvis i Aulaen og varer i ca 1,5 timer. Seremonien avholdes to ganger i året, vanligvis september og mars.

Invitasjon og påmelding

Ca. 4 uker før seremonien vil det bli sendt ut en invitasjon til kandidater som har mottatt vitnemål det aktuelle semesteret. Du mottar en epost med lenke til et påmeldingsskjema.

Kommende diplomseremonier

Dato for kommende diplomseremoni er fastsatt til onsdag 12.september kl. 17 i Aulaen.

Publisert 10. apr. 2017 09:48 - Sist endret 16. juli 2018 14:12