Diplomseremoni

Når du har gjennomført jusstudiet inviterer vi deg og dine medstudenter til en diplomseremoni.

Du deltar på seremonien det semesteret du mottar vitnemål. Har du oppnådd grad men reservert deg mot å motta vitnemål, deltar du det semesteret du skal motta vitnemålet. Seremonien avholdes vanligvis i Aulaen og varer i ca 1,5 timer. Seremonien avholdes to ganger i året, vanligvis september og mars. 

For vårens kandidater blir det en litt annen vri, pga smitteverns hensyn må vi ha to seremonier og kun kandidatene blir invitert, uten gjester. Seremonien er flyttet til Gamle festsal.

Invitasjon og påmelding

Ca. 4 uker før seremonien vil det bli sendt ut en invitasjon til kandidater som har mottatt vitnemål det aktuelle semesteret. Du mottar en epost med lenke til et påmeldingsskjema.

 

Program ved avslutningsseremoni for master i Rettsvitenskap

Mandag 21. september kl. 1700 i Gamle festsal  

Utdeling av diplom ved inngangen til Gamle festsal.

Studiedekan Tarjei Bekkedal ønsker velkommen.

Tale ved en av fakultetets lærere, professor Margrethe Buskerud Christoffersen

Musikk: Ingrid Ose, fløyte og Petter Richter, gitar.        

        Opplesing av diplom

Musikk: Ingrid Ose, fløyte og Petter Richter, gitar.

Tale ved en av vårens kandidater, Master i rettsvitenskap, Astrid Rikheim.

        

Onsdag 23. september kl. 1700 i Gamle festsal  

Utdeling av diplom ved inngangen til Gamle festsal.

Studiedekan Tarjei Bekkedal ønsker velkommen.

Tale ved en av fakultetets lærere, professor Margrethe Buskerud Christoffersen

Musikk: Ingrid Ose, fløyte og Petter Richter, gitar.         

        Opplesing av diplom

Musikk: Ingrid Ose, fløyte og Petter Richter, gitar.

Tale ved en av vårens kandidater, Master i rettsvitenskap, Isa Rama.

 

(Seremoniene varer ca 1 time)

    

 

Publisert 10. apr. 2017 09:48 - Sist endret 17. sep. 2020 10:07