KJM5700 – Miljøkjemi II

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Det gis en integrert beskrivelse av kjemiske prosesser og likevektssystemer som bestemmer mobilitet, transport, omsetning og effekter av kjemiske forurensninger i luft, jord og vann. Videre gis det en innføring i naturlige kjemiske prosesser i det ytre miljø. Forelesningene gis av eksterne og interne forskere, med eksempler fra vår egen aktuelle forskningsvirksomhet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene nødvendig basiskunnskap for å forstå og forutsi virkning av ulike kjemiske forurensninger i det ytre miljø. Du lærer om:

  • våre største miljøutfordringer
  • kjemiske likevekter i luft, jord og vann
  • hvordan lage fordeling- og stabilitetsdiagrammer
  • kilder, transport og skjebne av persistente organiske forbindelser (POPer) i det ytre miljø
  • miljøeffekter av POPer
  • luftforurensninger på ulik skala
  • drivhuseffekten og globale klimaendringer

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM3070 – Biogeokjemi

Undervisning

Undervisningen består av 30 timer forelesninger.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt, før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9700 – Miljøkjemi 2

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 20:17:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)