Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en integrert beskrivelse av kjemiske prosesser og likevektssystemer som bestemmer mobilitet, transport, omsetning og effekter av kjemiske forurensninger i luft, jord og vann. Videre gis det en innføring i naturlige kjemiske prosesser i det ytre miljø. Forelesningene gis av eksterne og interne forskere og det benyttes eksempler fra aktuell forskningsvirksomhet.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studentene nødvendig basiskunnskap for å forstå og forutsi virkning av ulike kjemiske forurensninger i det ytre miljø.
Du lærer om:

  • Våre største miljøutfordringer
  • Kjemiske likevekter i luft, jord og vann
  • Hvordan lage fordeling- og stabilitetsdiagrammer
  • Kilder, transport og skjebne av persistente organiske forbindelser (POPer) i det ytre miljø
  • Miljøeffekter av POPer
  • Luftforurensninger på ulik skala
  • Drivhuseffekten og globale klimaendringer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3070 – Biogeokjemi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9700 – Miljøkjemi II

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det, ellers norsk.