Progresjonskravene i Lektorprogrammet

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF1015 i 3. semester, PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart av PROF1015 i 3. semester av Lektorprogrammet:

 • Du må ha studierett i programmet UVM5-LEP.
 • Du må ha avlagt minimum 30 studiepoeng i 80- og/ eller 60-gruppen. 

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart av PROF3025 i 6. semester av Lektorprogrammet:

 • Du må ha studierett i programmet UVM5-LEP
 • Studieretning nordisk, engelsk, fremmedspråk og kultur og samfunnsfag:
  Du må ha totalt 130 studiepoeng i Lektorprogrammet fra UiO. Av disse 130 studiepoengene må du ha avlagt PROF1015 (10 studiepoeng og 15 praksisdager) og minst 50 studiepoeng i både fag 1 og fag 2 (80- og 60-gruppen).
 • Studieretningen realfag:
  Du må ha totalt 130 studiepoeng i Lektorprogrammet fra UiO. Av disse 130 studiepoengene må du ha avlagt PROF1015 (10 studiepoeng og 15 praksisdager). Av de resterende 120 studiepoeng må minst 40 stp være emner som inngår i din 60- gruppe, og resten emner i 80-gruppen, og/eller Exphil.


Fordelingen av studiepoeng må være en av følgende:


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 50 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015– 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 70 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager

 

Studenter på studieretning realfag kan også ha: 

Fag 1 – 80 studiepoeng

Fag 2 – 40 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager

 

Fag 1 – 70 studiepoeng

Fag 2 – 40 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager

 

Fagdidaktiske seminarrekker

Det må være minimum 8 studenter i hvert fag for at det skal tilbys fagdidaktiske seminarrekker. I fag med færre studenter vil det tilbys en annen form for fagdidaktisk undervisning. 

Hvordan søke?

Se informasjon på emnesiden til PROF3025


Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart med masterspesialiseringen i 8. semester av Lektorprogrammet:

 • Emnegruppe på 80 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 1)
 • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 2)
 • Profesjonsfaglig utdanning på 60 studiepoeng inkludert PROF1015, PROF3025 og PROF4045
 • Ex.phil

Unntak:

Studenter på studieretning engelsk, fremmedspråk, kultur- og samfunnsfag eller nordisk kan begynne med masterspesialisering med et manglende emne på 10 studiepoeng ("hengefag") i 60-gruppen (fag 2).

Studenter på studieretning realfag kan begynne med masterspesialisering med et manglende emne på 10 studiepoeng ("hengefag") i enten 60-gruppen (fag 2) eller 80-gruppen (fag 1).

Studenter på alle studieretninger kan begynne med masterspesialiseringen uten å ha bestått Ex.Phil under forutsetning at samtlige andre emner som er nevnt ovenfor er bestått.  

 
Hvordan søke?

Alle lektorstudenter må fylle ut et spørreskjema i 7. semester før de skal begynne på masterspesialisering (8. til 10. semester). Det er vanlig å begynne om våren med masterspesialisering, men studenter som begynner først om høsten (for eksempel fordi dem mangler et emne) fyller ut spørreskjema innen samme tidspunkt. 

Det gjelder følgende frister:
 

 • Spørreskjema fylles ut innen 15. september 2021 for studiestart i 2022 (uansett om du begynner på vårsemester eller høstsemester). Spørreskjema finner du her (lenke kommer når spørreskjema åpnes). Spørreskjema er tilgjengelig fra 26. august 2021. 
 • Du får et svar innen 15. oktober. Hvis du oppfyller progresjonskravene med utgang av høstsemester 2021 er du garantert plass i masterspesialiseringen du har valgt.

Informasjonsmøter om masterspesialiseringene Høsten 2021 

Før du leverer spørreskjema bør du delta i et informasjonsmøte om masterspesialiseringene.
Hvilket informasjonsmøte du skal delta avhenger av hvilken 80-gruppen du har.

Alle møter finner sted mellom 24. og 26. august og er tilpasset timeplanen til PROF4045. Oversikt over dato og klokkeslett får ditt møte finner du i timeplanen til PROF4045 under Fellesundervisning > Seminar.

Presentasjoner som ble vist under møte og kontaktinformasjon til de fagpersoner som presentere masterspesialiseringene finner du her. (lenkes opp etter siste informasjonsmøte 26. august). 

Har du spørsmål, ta kontakt med Lektorprogrammet

Det er ikke mulig for studenter uten studierett på Lektorprogrammet å søke opptak til masterspesialiseringene.

Oversikt over de ulike masterspesialiseringene innenfor Lektorprogrammet er tilgjengelig under fanen "oppbygging og gjennomføring" på de forskjellige studieretningene.

 

 

Publisert 25. nov. 2014 16:14 - Sist endret 19. aug. 2021 11:57