Progresjonskravene i Lektorprogrammet

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF1015 i 3. semester, PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart av PROF1015 i 3. semester av Lektorprogrammet:

 • Du må ha studierett i programmet UVM5-LEP.
 • Du må ha avlagt minimum 30 studiepoeng i 80- og/ eller 60-gruppen. 

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart av PROF3025 i 6. semester av Lektorprogrammet:

 • Du må ha studierett i programmet UVM5-LEP
 • Studieretning nordisk, engelsk, fremmedspråk og kultur og samfunnsfag:
  Du må ha totalt 130 studiepoeng i Lektorprogrammet fra UiO. Av disse 130 studiepoengene må du ha avlagt PROF1015 (10 studiepoeng og 15 praksisdager) og minst 50 studiepoeng i både fag 1 og fag 2 (80- og 60-gruppen).
 • Studieretningen realfag:
  Du må ha totalt 130 studiepoeng i Lektorprogrammet fra UiO. Av disse 130 studiepoengene må du ha avlagt PROF1015 (10 studiepoeng og 15 praksisdager). Av de resterende 120 studiepoeng må minst 40 stp være emner som inngår i din 60- gruppe, og resten emner i 80-gruppen, og/eller Exphil.


Fordelingen av studiepoeng må være en av følgende:


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 50 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015– 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 70 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager

 

Studenter på studieretning realfag kan også ha: 

Fag 1 – 80 studiepoeng

Fag 2 – 40 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager

 

Fag 1 – 70 studiepoeng

Fag 2 – 40 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager

 

Fagdidaktiske seminarrekker

Det må være minimum 8 studenter i hvert fag for at det skal tilbys fagdidaktiske seminarrekker. I fag med færre studenter vil det tilbys en annen form for fagdidaktisk undervisning. 

Hvordan søke?

Se informasjon på emnesiden til PROF3025


Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart med masterspesialiseringen i 8. semester av Lektorprogrammet:

 • Emnegruppe på 80 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 1)
 • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 2)
 • Profesjonsfaglig utdanning på 60 studiepoeng inkludert PROF1015, PROF3025 og PROF4045
 • Ex.phil

Unntak:

Studenter på studieretning engelsk, fremmedspråk, kultur- og samfunnsfag eller nordisk kan begynne med masterspesialisering med et manglende emne på 10 studiepoeng ("hengefag") i 60-gruppen (fag 2).

Studenter på studieretning realfag kan begynne med masterspesialisering med et manglende emne på 10 studiepoeng ("hengefag") i enten 60-gruppen (fag 2) eller 80-gruppen (fag 1).

Studenter på alle studieretninger kan begynne med masterspesialiseringen uten å ha bestått Ex. Phil under forutsetning at samtlige andre emner som er nevnt ovenfor er bestått.  

 
Hvordan søke?

Alle lektorstudenter må fylle ut et spørreskjema i 7. semester før de skal begynne på masterspesialisering (8. til 10. semester). Det er vanlig å begynne om våren med masterspesialisering, men studenter som begynner først om høsten (for eksempel fordi dem mangler et emne) fyller ut spørreskjema innen samme tidspunkt. 

Det gjelder følgende frister:
 

 • Spørreskjema fylles ut innen 15. september 2020 for studiestart i 2021 (uansett om du begynner på vårsemester eller høstsemester). Spørreskjema finner du her: https://nettskjema.no/a/masterspesialisering
 • Du får et svar innen 15. oktober. Hvis du oppfyller progresjonskravene med utgang av høstsemester 2020 er du garantert plass i masterspesialiseringen du har valgt.

Informasjonsmøter om masterspesialiseringene Høsten 2020 

Før du leverer spørreskjema bør du delta i et informasjonsmøte om masterspesialiseringene.
Hvilket informasjonsmøte du skal delta avhenger av hvilken 80-gruppen du har.

Alle møter finner sted 28. august 2020. Oppstart er enten kl. 9 eller kl. 10:15. Oversikt over klokkeslett får ditt møte finner du i timeplanen til PROF4045 under Fellesundervisning > Seminar.

Presentasjoner som ble vist under møte og kontaktinformasjon til de fagpersoner som presentere masterspesialiseringene finner du her.

Har du spørsmål tar kontakt med lektorprogrammet@ils.uio.no

Det er ikke mulig for studenter uten studierett på Lektorprogrammet å søke opptak til masterspesialiseringene.

Oversikt over de ulike masterspesialiseringene innenfor Lektorprogrammet er tilgjengelig under fanen "oppbygging og gjennomføring" på de forskjellige studieretningene.

 

 

Publisert 25. nov. 2014 16:14 - Sist endret 17. sep. 2020 10:39