Progresjonskravene i Lektorprogrammet

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF1015 i 3. semester, PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart av PROF1015 i 3. semester av Lektorprogrammet:

  • Du må ha studierett i programmet UVM5-LEP.
  • Du må ha avlagt minimum 30 studiepoeng i 80- og/ eller 60-gruppen. 

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart av PROF3025 i 6. semester av Lektorprogrammet:

  • Du må ha studierett i programmet UVM5-LEP
  • Du må ha totalt 130 studiepoeng i Lektorprogrammet fra UiO. Av disse 130 studiepoengene må du ha avlagt PROF1015 (10 studiepoeng og 15 praksisdager) og minst 50 studiepoeng i både fag 1 og fag 2 (80- og 60-gruppen).


Fordelingen av studiepoeng må være en av følgende:


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 50 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

Ex.phil – 10 studiepoeng

PROF1015– 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 60 studiepoeng

Fag 2 – 60 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager


Fag 1 – 70 studiepoeng

Fag 2 – 50 studiepoeng

PROF1015 – 10 studiepoeng og 15 praksisdager

 

Det må være minimum 8 studenter i hvert fag for at det skal tilbys fagdidaktiske seminarrekker. I fag med færre studenter vil det tilbys en annen form for fagdidaktisk undervisning. 

Hvordan søke?

Se informasjon på emnesiden til PROF3025


Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart med masterspesialiseringen i 8. semester av Lektorprogrammet:

  • Emnegruppe på 80 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 1)
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 2)
  • Profesjonsfaglig utdanning på 60 studiepoeng inkludert PROF1015, PROF3025 og PROF4045
  • Ex.phil

Unntak:

Studenter på studieretning engelsk, fremmedspråk, kultur- og samfunnsfag eller nordisk kan begynne med masterspesialisering med et manglende emne på 10 studiepoeng ("hengefag") i 60-gruppen (fag 2).

Studenter på studieretning realfag kan begynne med masterspesialisering med et manglende emne på 10 studiepoeng ("hengefag") i enten 60-gruppen (fag 2) eller 80-gruppen (fag 1).

Studenter på alle studieretninger kan begynne med masterspesialiseringen uten å ha bestått Ex. Phil under forutsetning at samtlige andre emner som er nevnt ovenfor er bestått.  

 
Hvordan søke?

Alle lektorstudenter må fylle ut et spørreskjema året før de skal begynne på masterspesialiseringen. Det gjelder følgende frister:
 

  • 16. september 2019 for studiestart i 2020 (uansett om du begynner på vårsemester eller høstsemester). Spørreskjema finner du her.
  • Du får et svar innen 15. oktober. Hvis du oppfyller progresjonskravene med utgang av høstsemester 2019 er du garantert plass i masterspesialiseringen du har valgt.

 

Informasjonsmøter om masterspesialiseringene Høsten 2019 

Før du leverer skjema bør du delta i et informasjonsmøte om masterspesialiseringene.
Hvilket informasjonsmøte du skal delta avhenger av hvilken 80-gruppen du har.

Alle møter finner sted den 30. august 2019. Oversikt over rom og klokkeslett får ditt møte finner du i timeplanen til PROF4045 under Fellesundervisning > Seminar.

Har du spørsmål tar kontakt med lektorprogrammet@ils.uio.no

Det er ikke mulig for studenter uten studierett på Lektorprogrammet å søke opptak til masterspesialiseringen.

Oversikt over de ulike masterspesialiseringene innenfor Lektorprogrammet er tilgjengelig under fanen "oppbygging og gjennomføring" på de forskjellige studieretningene.

 

 

Publisert 25. nov. 2014 16:14 - Sist endret 29. aug. 2019 13:53