Jobb og videre studier

Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer i videregående skole, på ungdomstrinnet og i voksenopplæring. Den faglige fordypningen gjør deg godt kvalifisert også for arbeid utenfor skolen.

Velger du lærerutdanning ved UiO, har du flere ben å stå på når du skal ut i arbeidslivet. Utdannelsen er målrettet, samtidig som den er fleksibel og gir flere valgmuligheter. Etter 5 års utdanning har du en mastergrad med kunnskaper og ferdigheter til å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Du får solide fagkunnskaper som i tillegg til å være tilpasset dagens skolefag, også gir deg et godt grunnlag for faglig oppdatering gjennom en lang lærerkarriere.

Det er et stort behov for kvalifiserte lærere i norsk skole. Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer på ungdomstrinnet, i videregående skole og i voksenopplæring. Du får også kompetanse til å arbeide i yrker utenfor skolen hvor høy språkkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne er påkrevd, deriblant innenfor kommunikasjon, formidling og ledelse.

I tillegg til læreryrket, kan du blant annet jobbe med:

  • arbeid og utvikling av læremidler og undervisningslitteratur innenfor forlagsbransjen.
  • kvalitetssikring og utvikling innenfor læring og utdanning gjennom læringssentre, fagorganer og departement.
  • administrativt arbeid, spesielt på arbeidsplasser tilknyttet lærings- og utdanningsfeltet.
  • kommunikasjonsarbeid og formidling innenfor organisasjoner, museer o.s.v.

Etter fullført lektorprogram har du også muligheten til å gå videre med et doktorgradsstudium (Ph.d), eller annen type forskning.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet

Publisert 1. juli 2014 11:32 - Sist endret 26. okt. 2020 09:41