PROMO - profesjonsrettet mentorordning

Mentorer som ser frem til oppstart med PROMO høsten 2016. Foto: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Bli med på PROMO!

PROMO er Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. Gjennom møter på campus og skolebesøk blir du introdusert for ulike sider av læreres hverdag. PROMO går parallelt med studieløpets øvrige emner. PROMO gir deg blant annet:

  • En unik mulighet til å få innsikt i hvordan virkelige dyktige lærere jobber og tenker

  • En god forberedelse til profesjonsfagene

  • Nettverk til praksisfeltet og medstudenter

  • En klarere kobling mellom universitetsfag og skolefag

  • Et faglig og sosialt miljø på Lektorprogrammet

  • Studieteknikk, tips om hvordan bli en bedre lærerstudent

 

Video: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Mentorene som jobber i PROMO er lærere ved samarbeidende ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Mentorene er dyktige faglærere som også har formell kompetanse når det gjelder å bidra til din profesjonelle utvikling. De har unike kompetanser som er gull verdt for dere - blant mentorene har vi lærerspesialister, veiledningsspesialister og ansvarlige for ulike skolebaserte utviklingsprosjekter.

Gjennom PROMO vil du få tilgang til erfarne læreres "tause kunnskap" om undervisning og læring. Du vil også bli en del av mentorens lærernettverk, noe som kan bidra til å åpne dører til fremtidige jobber i de ulike skolene. May-Britt Fløgstad, mentor fra Ullern vgs.

I PROMO-emnene vil du være i gruppe med studenter fra samme studiekull og med samme fagkombinasjon som deg selv. Meld deg på i Studentweb, emnene ligger i din utdanningsplan.

 

Spørsmål?

Ta kontakt på lektorprogrammet@ils.uio.no

Emner

PROMO1

PROMO2

PROMO3

PROMO4

PROMO5

PROMO6

PROMO7

PROMO8

PROMO9 (fra H20)

PROMO10 (fra V21)