Hvorfor velge dette programmet?

Vil du bli den gode læreren? Lektorprogrammet gir deg solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som gjør det mulig for deg å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Studiet tilbyr fagfordypning i to skolefag og gir en større grad av fagfordypning enn grunnskolelærerutdanningene.

Bilde av to studenter som prater sammen, gutt og jente.

Foto: Shane Colvin/UiO

Kort om studieprogrammet

Lektorprogrammet er en femårig lærerutdanning som gir deg en mastergrad og undervisningskompetanse i to skolefag. Programmet består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner, og praksis i skolen. Du får et variert og spennende studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med undervisning. Studiet tilbyr en større grad av fagfordypning enn lærerutdanningene på høyskolene, og som student ved universitetet er du sikret oppdatert kunnskap av høy kvalitet. Alle fagene som inngår i utdanningen er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø.

Lektorprogrammet har fem studieretninger:

Jobbmuligheter

Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer i videregående skole, på ungdomstrinnet og i voksenopplæring. Den faglige fordypningen gjør deg godt kvalifisert også for arbeid utenfor skolen.

Profesjonsrettet undervisning og praksis

Som student på Lektorprogrammet går du på et profesjonsstudium der du i løpet av de fem årene har egne profesjonsemner og 100 dager praksis. Praksisopplæringen vil være veiledet, vurdert og variert og du får praksis på både ungdomsskole og videregående skole. Profesjonsemnene omfatter både praksis, undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk i dine to fag og vil gjøre deg godt rustet til læreryrket.

Godt studiemiljø

Du kommer til å få mange fine øyeblikk som student på UiO. Allerede ved semesterstart begynner din studietid med en rekke spennende arrangement. Du kan delta på konserter, quiz, rebusløp, lektordåp, spennende debatter og mye mer. Gjennom å delta i faddergrupper blir du kjent med andre studenter på samme studieprogram. Lektorprogrammet har en egen studentforening som arrangerer mange sosiale og sportslige arrangementer for lektorprogramstudenter året gjennom.

I tillegg til de sosiale arrangementene har lektorprogrammet et studentdrevet utvalg, Lektorprogrammets programutvalg (LPU), som jobber for studentenes velferd og rettigheter. LPU jobber tett med fagmiljøene for å videreutvikle og bedre utdanningen.

For et lite innblikk i hvordan livet som student ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet er, se denne videoen.

 

Publisert 1. juli 2014 08:59 - Sist endret 1. des. 2021 14:14