Studieopphold i utlandet

Som student på Lektorprogrammet har du mulighet til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Utenlandsoppholdet lar deg utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det er lagt opp til at du kan reise på utveksling i 5. semester på alle studieretninger. De fleste fagretningenene legger også opp til at du kan reiste på utveksling i 8. semester. Se på mulighetene på din studieretning. 

Bildet kan inneholde: himmel, landemerke, turisme, reise, photography.

Foto: Unsplash.com

Utvekslingsmulighetene dine avhenger av hvilken studieretning du går på:


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 1. juli 2014 08:59 - Sist endret 5. sep. 2022 11:25