Masterspesialiseringen i fysikk

Dette er studieløpet for deg som har en 80-gruppe i fysikk i Lektorprogrammet og velger å ta masterspesialiseringen i fysikk.

Hvorfor velge denne masterspesialiseringen?

Fysikk handler om å studere naturens grunnleggende lover, fra samspillet mellom elementærpartikler til universets utvikling. Fysikken er et sentralt hjelpemiddel for de andre naturvitenskapene, et uunnværlig hjelpemiddel i moderne medisin og et viktig grunnlag for mye av dagens høyteknologi. Du kan bli en fremragende problemløser, men også en som stiller de viktige og grunnleggende spørsmålene. Du lærer de fysiske begrepene gjennom en kombinasjon av teori, eksperimenter, observasjoner, modellering, beregninger og teknologiske anvendelser - nettopp slik fysikere jobber. På denne måten får du en bred faglig plattform slik at du står rustet til å hjelpe elever i deres møte med fysikkfaget.

Hva lærer du?

Du får en solid fysikkfaglig kompetanse med forståelse av de grunnleggende naturlovene og innsikt i hvordan numeriske beregninger og eksperimenter bidrar til utvikling av naturvitenskapen. Du får anledning til å fordype deg innen én eller flere deler av fysikken, som f.eks. kjernefysikk, medisinsk fysikk, romfysikk eller fysikkdidaktikk. Du får se denne kunnskapen i sammenheng med dagens skole og samfunn og får et faglig solid grunnlag for å bidra til å utvikle realfagene i morgendagens skole.

Oppbygging og gjennomføring

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt. I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer. Hvis du ikke vil følge den anbefalte oppbygningen tar du kontakt med studieadministrasjon i Lektorprogrammet.

10. semester FYS5930L – Masteroppgave i fysikk, Lektorprogrammet 

9. semester

FYS5810 – Fysikkdidaktikk i praksis 

MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis  X4 X5
8. semester X1 X2 X3
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

X1, X2, X3, X4 og X5 velges i samråd med veileder/koordinator ved Fysisk institutt og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnene velges blant emner på masternivå (4-5000 nivå) og bachelor (3000-nivå).

I tillegg til emner ved MN, kan det tverrfaglige emnet ENERGI4010 - Bærekraftig energiomstilling velges som X1-X5. Dette må også velges i samråd med veileder/koordinator. Du melder deg opp til emnet i StudentWeb. 

Det er begrensninger på hvilke fagretninger innen fysikk det er mulig å ta en masterspesialisering i. Dersom du tar kontakt med veileder/koordinator i 4. semester, kan du få råd til valg av emner i 5. semester som gjør valgmulighetene dine større. Ta kontakt med studieseksjonen på Fysisk institutt for nærmere informasjon.

Progresjonskrav

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Publisert 15. feb. 2017 15:15 - Sist endret 26. nov. 2021 13:09