Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for studenter ved Lektorprogrammet, studieretning realfag og som har valgt 60- eller 80-gruppe i fysikk. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i programfaget fysikk i den videregående skole og vil gi erfaring i å knytte teoretisk- og laboratoriekunnskap i fysikk sammen med praksis for å gi et innblikk i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen.

Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester. To av disse emnene sammen med PROF1015, PROF3025 og PROF4045 oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til hele dager i fysikk programfag i videregående skole.
  • har du erfaring i å møte elevers faglige utfordringer i fysikk programfag.
  • behersker du forskjellige undervisningsstrategier i fysikk programfag.
  • behersker du planlegging og gjennomføring av elevforsøk i fysikkundervisningen.
  • kan du utforme og begrunne fysikkundervisning basert på fagdidaktisk innsikt samt praktisk erfaring.

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Lektorprogrammet, studieretning realfag.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over de 8 siste ukene av høstsemesteret, inkludert praksis og eksamen.

Undervisningen er bundet 4 timer per uke og gis i form av forelesning og seminar/prosjekt-grupper der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver/småprosjekter.

Praksis vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager som i hovedsak vil foregå på campus. Praksis, og undervisning direkte knyttet til praksis, er obligatorisk.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Praksis må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk