Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Jobb og videre studier

Jobbmuligheter

Med en master i Molekylær biovitenskap kan du få en stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, eller i biokjemisk, farmasøytisk, biomedisinsk og bioteknologisk industri. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Muligheter for forskerkarriere

Hvis du er interessert i å fortsette med forskning ved en akademisk institusjon eller i næringslivet, åpner mastergraden veien til ph.d.-studiet ved Universitetet i Oslo eller et norsk eller utenlandsk universitet. De aller fleste universiteter og mange offentlig finansierte institusjoner verden rundt driver forskning relatert til det du lærer i MBV programmet. I tillegg finnes forskerstillinger i bioteknologisk orienterte bedrifter og i store forskningsavdelinger i industrien.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. mars 2013 10:38