Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Dersom du ønsker et utenlandsopphold i din mastergrad har du mulighet til å ta ett eller flere valgfrie masteremner ved et annet universitet. Emnene må forhåndgodkjennes for å kunne benyttes i din mastergrad og må være avklart med din veileder.

Vi har avtaler med universiteter i USA, Canada, Australia og i Europa i land som Nederland, Spania, Tyskland og Italia.

Utvekslingsavtaler som kan være aktuelle for masterstudiet i molekylær biovitenskap finner du på følgende sider:

Studenter ved masterprogrammet har f.eks.vært på utvekslingsopphold ved
Universidad de Valencia
Università degli Studi di Milano
University of British Columbia

Ta kontakt med studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no ved Institutt for biovitenskap dersom du ønsker å ha et utenlandsopphold i din mastergrad.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. aug. 2014 15:54