Jobb og videre studier

Med en bachelorgrad i medier og kommunikasjon har du mange muligheter til å få relevant jobb. Du kan jobbe i kultur- og filmbransjen, innen skole og utdanning eller som medierådgiver, med kommunikasjon, medieanalyse og prosjektledelse, i privat sektor og i offentlig forvaltning.

Hva gjør tidligere studenter?

  • Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, hake. Webutvikler

    Har du mulighet for å jobbe med noe fagrelatert under studiene - gjør det! Det gir både verdifull erfaring og skaper kontakter som kan være gode å ha senere, sier Karl-Magnus Thorsnes, som har en master i medievitenskap.

  • Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, hake. Prosjektleder og innholdsprodusent

    Innhenting og analyse av data var viktig på medievitenskap, og er noe jeg bruker daglig i jobben, sier Anders Wiig Letnes. I tillegg er det viktig å kunne tilegne seg kunnskap raskt, og deretter skrive om det på en lettfattelig måte.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra medier og kommunikasjon jobber i disse bransjene:

Graf: media, forlag og kommunikasjon 69 prosent; bank, finans og eiendom 6 prosent; håndverk, bygg, anlegg og mekanikk 6 prosent; personlig tjeneste- og servicebransje 6 prosent; salg, hotell og restaurant 6 prosent; og interesseorganisasjoner 6 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

På bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon får du arbeidslivsrelevant erfaring underveis. Du kan blant annet skygge en X-IMK-student en dag på arbeidsplassen, og du kan delta på karriereseminar. Graden avsluttes med et gruppeprosjekt eller et praksisopphold i en mediebedrift.

Studere videre

Med en bachelorgrad i medier og kommunikasjon kan du søke opptak til master i:

Man kvalifiserer i tillegg til flere andre masterprogrammer ved UiO hvor opptakskravet er en generell bachelorgrad innen humaniora eller samfunnsvitenskap.

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.