Oppbygging og gjennomføring

Bachelorgraden i medier og kommunikasjon består av 180 studiepoeng:

  • 80 studiepoeng består av obligatoriske emner innenfor medier og kommunikasjon (80-gruppen) 
  • 40 studiepoeng består av emner i en støttegruppe (40-gruppen)
  • 40 studiepoeng frie emner 
  • 10 studiepieng Exphil og
  • 10 studiepoeng Exfac (Vi anbefaler IMKs egen exfac variant EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter)

Se oppbygging og gjennomføring for deg som begynte på programmet høst 2018 eller tidligere

Bachelorprogrammets studieløp

Emnene i 80-gruppen er forbeholdt bachelorstudenter på medier og kommunikasjon. 

6. semester Frie emner / MEVIT3800 – Medievitenskapelige profesjonsferdigheter

MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

5. semester Utenlandsstudier (Frie emner) Utenlandsstudier (Frie emner) Utenlandsstudier (Frie emner)
4. semester 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner

Fordypningsemne i medier og kommunikasjon

3. semester 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe/ støtteemner
2. semester

 

EXPHIL03 – Examen philosophicum

Fordypningsemne i medier og kommunikasjon

1. semester EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Fordypninggruppe medier og kommunikasjon, 80-gruppe

80-gruppen i medier og kommunikasjon består av 8 obligatoriske emner:

MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie (20 stp), 

MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning (5 stp), 

MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse (5 stp), 

MEVIT1012 – Medieanalyse: Stil og estetikk (5 stp),

MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper (5 stp),

MEVIT3810 – Gruppeprosjekt - medievitenskap eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid - begge 20 stp).

I tillegg skal du velge mellom to fordypningsemner i medier og kommunikasjon, ett i 2. og ett i 4. semester:

Du kan i tillegg velge et femte fordypningsemne, som kun kan velges i 6. semester: 

Vi anbefaler deg å følge studieløpet slik det er skissert i tabellen, og at du tar MEVIT3800 - Medievitenskapelige profesjonsferdigheter (10 stp) i sjette semester, på bekostning av et fritt emne. Da vil 80-gruppen bestå av 90 studiepoeng, og de frie emnene bestå av 30 studiepoeng.

Dersom du heller ønsker å plassere et fritt emne på 10 studiepoeng i utdanningsplanen din på 6. semester, står du allikevel fritt til å gjøre dette. MEVIT3800 - Medievitenskapelige profesjonsferdigheter er tilrettelagt og tilpasset avsluttende emne i bachelorgraden, (MEVIT3810 eller MEVIT3811).

40-gruppe

Du velger en 40-gruppe i et annet fag enn medier og kommunikasjon, ut fra faglige interesser eller hva du har lyst til å jobbe med senere. Du kan ikke sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i den gruppen du velger. Hvis du trenger hjelp og veiledning send en e-post og avtal tid med en studiekonsulent på studieinfo@media.uio.no

Vi anbefaler at du velger 40-gruppe innenfor følgende fagfelt:

Her finner du listen over alle 40-grupper som tilbys ved UiO.

Frie emner 

Du kan ta inntil 40 studiepoeng i graden din som frie emner.

Du velger selv hvilke emner du vil ha som frie emner, og hvordan du vil sette dem sammen. Det anbefales at de frie emnene knyttes til fordypningsemner og støtteemner slik at de utgjør en faglig enhet. Mer informasjon finner du på siden om bruk av frie studiepoeng. For studenter som ønsker undervisningskompetanse i skolen, gjelder særlige krav til emnesammensetning. Du kan finner mer informasjon om dette på HFs side om skolefag.

Vi anbefaler at 30 studiepoeng av de frie emnene som ligger i planen til bachelorgraden i medier og kommunikasjon brukes på emner ved utveksling.

Utveksling

Studieprogrammet i medier og kommunikasjon har mange gode avtaler med læresteder som tilbyr emner innenfor medievitenskap og andre fagområder. Bachelorprogrammet legger til rette for at du skal kunne ta 30 studiepoeng frie emner i utlandet. Vi anbefaler at et utvekslingsopphold legges til femte semester. Du velger selv hvilke emner du tar mens du er på utveksling, men pass på at du tar emner som anses som akademiske - surfing, yoga og matlaging gir studiepoeng ved flere utenlandske læresteder, men du får altså ikke godkjent slike emner ved UiO.

Se også "Studieopphold i utlandet" og instituttets nettside om utveksling for mer informasjon.

Godkjenning av tidligere utdanning

Hvis du har utdanning fra før kan du muligens få få deler av denne innpasset inn i graden din. Se her for informasjon om godkjenning av ekstern utdanning.

Mer informasjon

Ta kontakt med instituttets studiekonsulenter på studieinfo@media.uio.no hvis du har spørsmål knyttet til oppbygning og gjennomføring av bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i medier og kommunikasjon

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 19. des. 2018 11:50 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31