Oppbygging og gjennomføring

En bachelorgrad i medier og kommunikasjon består av flere elementer, eller grupper. Dette gir deg som student stor grad av valgfrihet til å sette sammen utdanningen din slik du selv ønsker det.

Bachelorgraden i medier og kommunikasjon består av 180 studiepoeng:

  • 80 studiepoeng består av obligatoriske emner innenfor medier og kommunikasjon - dette er hovedfordypningen din (80-gruppen) 
  • 40 studiepoeng består av emner i en støttegruppe  - dette er "minifordypningen" din (40-gruppen)
  • 40 studiepoeng frie emner 
  • 10 studiepieng Exphil
  • 10 studiepoeng Exfac (Vi anbefaler IMKs egen exfac variant EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter)

Se oppbygging og gjennomføring for deg som begynte på programmet høst 2018 eller tidligere

Bachelorprogrammets studieløp

Emnene i 80-gruppen er forbeholdt bachelorstudenter på medier og kommunikasjon. 

6. semester Frie emner / MEVIT3800 – Medievitenskapelige profesjonsferdigheter

Velg et av emnene:

5. semester Utenlandsstudier (Frie emner) Utenlandsstudier (Frie emner) Utenlandsstudier (Frie emner)
4. semester 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner

Fordypningsemne i medier og kommunikasjon

3. semester 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe/ støtteemner
2. semester

 

EXPHIL03 – Examen philosophicum

Fordypningsemne i medier og kommunikasjon

1. semester EXFAC03-MVIT – Examen facultatum - medievitenskapelige grunnferdigheter
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Hovedfordypningsgruppe i medier og kommunikasjon, 80-gruppe.

40-gruppe - støttefordypning

Du velger en støttefordypning på til sammen 40 studiepoeng (en 40-gruppe) i et annet fag enn medier og kommunikasjon, ut fra faglige interesser eller hva du har lyst til å jobbe med senere. Du kan ikke sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i den gruppen du velger. Hvis du trenger hjelp og veiledning send en e-post og avtal tid med en studiekonsulent på studieinfo@media.uio.no

Vi anbefaler at du velger 40-gruppe innenfor følgende fagfelt:

Her finner du listen over alle 40-grupper som tilbys ved UiO.

Frie emner 

Du kan ta inntil 40 studiepoeng i graden din som frie emner.

Du velger selv hvilke emner du vil ha som frie emner, og hvordan du vil sette dem sammen. Det anbefales at de frie emnene knyttes til fordypningsemner og støtteemner slik at de utgjør en faglig enhet. Mer informasjon finner du på siden om bruk av frie studiepoeng. For studenter som ønsker undervisningskompetanse i skolen, gjelder særlige krav til emnesammensetning. Du kan finner mer informasjon om dette på HFs side om skolefag.

Vi anbefaler at 30 studiepoeng av de frie emnene som ligger i planen til bachelorgraden i medier og kommunikasjon brukes på emner ved utveksling.

Utveksling

Studieprogrammet i medier og kommunikasjon har mange gode avtaler med læresteder som tilbyr emner innenfor medievitenskap og andre fagområder. Bachelorprogrammet legger til rette for at du skal kunne ta 30 studiepoeng frie emner i utlandet. Vi anbefaler at et utvekslingsopphold legges til femte semester. Du velger selv hvilke emner du tar mens du er på utveksling, men pass på at du tar emner som anses som akademiske - surfing, yoga og matlaging gir studiepoeng ved flere utenlandske læresteder, men du får altså ikke godkjent slike emner ved UiO.

Se også "Studieopphold i utlandet" og instituttets nettside om utveksling for mer informasjon.

Godkjenning av tidligere utdanning

Hvis du har utdanning fra før kan du muligens få få deler av denne innpasset inn i graden din. Se her for informasjon om godkjenning av ekstern utdanning.

Mer informasjon

Ta kontakt med instituttets studiekonsulenter på studieinfo@media.uio.no hvis du har spørsmål knyttet til oppbygning og gjennomføring av bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i medier og kommunikasjon

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 19. des. 2018 11:50 - Sist endret 27. apr. 2022 09:56