Hvorfor velge dette programmet?

Å forstå medienes rolle og hvordan kommunikasjonsteknologi griper inn i hverdagslivet er en nøkkel til å forstå tiden vi lever i. Ved vårt høyt rangerte institutt utforsker vi spenninger i dagens mediesamfunn. En bachelorgrad i medier og kommunikasjon gir deg verktøyene du trenger for å forstå, analysere og påvirke medier og medieutvikling.

Bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon er for deg som:

  • Vil lære å analysere medietekster og sjangre
  • Vil være med på å sette kritisk søkelys på digitaliseringens mange utfordringer
  • Er interessert i medienes påvirkning på samfunn, politikk, livsstil, kunst og estetikk
  • Ønsker kunnskap om sosiale medier, internett og ny teknologi, samt de lange linjene i mediehistorien
  • Ønsker å lære teknikker for å arbeide produktivt og i team
  • Ønsker en god utdannelse og relevant jobb etterpå

Bachelorprogrammet gir en bred innføring i teoretiske og historiske perspektiver på medieutviklingen – struktur, innhold og bruk. Gjennom spissede analyseemner øker du dine metodiske ferdigheter og får erfaring med prosjektarbeid. Du kan spesialisere deg på områder som journalistikk, skjermkulturer, politisk kommunikasjon eller digitale medier. I siste studieår får du muligheten til å velge medierelevant arbeidspraksis eller forskningspraksis i BA-oppgaven.

Hvorfor velge medievitenskap

I Oslo befinner vi oss i hjertet av norsk mediebransje og vårt bachelorprogram trekker aktivt på bransjefolk i undervisningen. Utdanningen forbereder deg på et yrkesliv der det å forstå, tolke og kritisk analysere medieuttrykk er etterspurt kompetanse. Undervisningen er intensiv og dialogisk, og vi arbeider systematisk med akademiske ferdigheter som å skrive, vurdere, kommentere og presentere fagstoff.

På bachelorprogrammet møter du høyt anerkjente forskere og får innsikt i hvordan ledende forskningsmiljøer arbeider. Kombinert med et annet humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller teknologisk fag, for eksempel språk, historie, statsvitenskap eller informatikk, gir medievitenskap en forståelse av dagens mediesamfunn som mange arbeidsgivere etterspør. Våre studenter kommer raskt ut i relevant jobb etter endt utdanning. BA-oppgaven gir deg mulighet til å knytte kontakter i arbeidslivet, og trene på metoder som brukes i mange yrker.

Studiemiljø

Studiemiljøet på Instituttet for medier og kommunikasjon (IMK) er varmt, åpent og imøtekommende. Terskelen for å bli kjent med nye studenter er lav, og det er mange muligheter for å engasjere seg studentpolitisk eller faglig-sosialt. Flere foreninger og organisasjoner tilbyr ulike arrangementer og initativer, blant annet:

- Studentutvalget ved IMK

- Studentforeningspuben Rosebud

- IMKom

- Den medievitenskapelige linjeforening

- Nettmagasin Presset.

- Alumniforening X-IMK

Studier i utlandet

Du reiser på utveksling i 5. semester. Våre studenter kan velger mellom hundrevis av avtaler på UiO. I tillegg har IMK egne utvekslingsavtaler med flere universiteter rundt omkring i verden. Ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK for mer informasjon. 

Videre studier og jobb

En bachelorgrad fra dette programmet kvalifiserer til opptak på masterprogrammene i medievitenskap, journalistikk eller retorikk og språklig kommunikasjon. Avhengig av hva du velger av fordypningsemner på programmet, kan studiet kvalifisere deg til opptak for IMKs engelskspråklige studieretning (MA) Political Communication eller det engelskspråklige masterprogrammet Screen Cultures. 

Våre tidligere studenter jobber både i offentlig og i privat sektor, innenfor journalistikk, presse, kommunikasjonsoppgaver, informasjonsarbeid, sosiale medier og mye mer. 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. aug. 2019 09:36