Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i medier og medienes rolle i dagens samfunn? Ønsker du å forstå hvordan tekster, bilder og innlegg på sosiale medier påvirker oss? Da er bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon noe for deg.

Bildet kan inneholde: Photography.

Bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon er for deg som:

  • Ønsker å forstå hva medier og teknologi betyr for oss og vår framtid
  • Ønsker å forstå hvordan dagens mediesamfunn vokste fram
  • Er interessert i forholdet mellom medier og samfunnsaktører
  • Er kritisk til informasjon som kommer fram på sosiale og tradisjonelle medier
  • Vil ha innsikt i hvordan ulike medier brukes for å formidle og påvirke
  • Ønsker et akademisk program med muligheter for relevant praksis

Innhold i studiet

Bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon gir deg perspektiver for å analysere og forstå medieutviklingen. Du deltar aktivt i undervisningen, hvor du vurderer, kommenterer og diskuterer fagstoffet med dine medstudenter, Du kan spesialisere deg på områder som journalistikk, skjermkulturer, politisk kommunikasjon og digitale medier. I siste studieår får du muligheten til å velge mellom en medierelevant arbeidspraksis eller forskningspraksis.

Her i Oslo befinner du deg i hjertet av norsk mediebransje og møter medieforskere og bransjefolk som forelesere. Du får god oppfølging av dine faglærere gjennom et studieprogram som gir deg innsikt i flere ulike medier, ulike typer kommunikasjon, og ulike former for formidling og påvirkning.

Studiemiljø

Studiemiljøet på Instituttet for medier og kommunikasjon (IMK) er varmt, åpent og imøtekommende. Terskelen for å bli kjent med nye studenter er lav, og det er muligheter for å engasjere seg studentpolitisk eller faglig-sosialt.

Studier i utlandet

Du kan reise på utveksling i 5. semester, og kan velge mellom hundrevis av avtaler på UiO. I tillegg har IMK egne utvekslingsavtaler med flere universiteter rundt omkring i verden.

Videre studier og jobb

Bachelorgraden i medier og kommunikasjon gir deg flere jobbmuligheter, både i privat og offentlig sektor. Du får en relevant og tverrfaglig utdanning med stor grad av valgfrihet i oppbygging av studieløpet. Programmet gir muligheter for å knytte nyttige kontakter i arbeidslivet, og du vil utvikle ferdigheter som er etterspurt.

Våre tidligere studenter jobber med ulike aspekter av medier og kommunikasjon i offentlig og i privat sektor, innenfor journalistikk, informasjonsformidling, kommunikasjonsledelse, sosiale medier og mye mer. 

Etter fullført bachelorprogram vil du kvalifisere for opptak til masterprogrammer ved IMK (Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon eller Screen Cultures). Du kan også søke på en rekke andre masterprogrammet i Norge og i utlandet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. okt. 2021 08:07