Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2023: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 851

Studieplasser

70

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Poenggrenser i 2022

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 44,3
  • Ordinær kvote: 50,0

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Studenter som har et gammelt grunnfag i medievitenskap må ta 30 studiepoeng i medievitenskap på 2000- og/eller 3000-nivå for å kvalifisere seg til masterprogrammet i medievitenskap.

For studenter som har tatt en mediefaglig utdanning ved en norsk høgskole eller universitet etter gammel studieordning gjelder tidligere innpassingsvedtak. Det vil si at studenter som har innpassing til mellomfag etter gammel ordning må ta et gruppeprosjekt samt et emne i medievitenskapelig metode (MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap (nedlagt)) for å kunne kvalifisere for opptak til masterprogrammet i medievitenskap. De studenter som i følge gammel ordning har innpassing til hovedfag kan søke på masterprogrammet i medievitenskap.