Nyheter og beskjeder fra IMK til studentene

Nettsiden "Nyhetsbrev" blir oppdatert hver fredag, og vi lagrer hvert nyhetsbrev i to uker på denne siden.

Bildet kan inneholde: oransje, logo, illustrasjon, design, skrift.

Nyhetsbrevet gir deg aktuelle nyheter, kommende arrangementer og nyttig informasjon, så noter deg det som er aktuelt for deg.

Nyhetsbrevet 2. desember

En ny 40- gruppe gir studenter mulighet til få tverrfaglig kunnskap i miljø og bærekraft

I den nye 40-gruppen i miljø og bærekraft kan studentene velge emner fra mange humanistiske fag. 

Studenter skal velge et støttefag innenfor et annet fag enn det de tar bachelor i for å sikre faglig bredde i graden. Ved Universitet i Oslo kalles dette støttefaget en 40-gruppe. 40-grupper består av 40 studiepoeng. 

I 40-gruppen i miljø og bærekraft: Environmental Studies - Historical, Cultural and Societal Perspectives kan du velge mellom åtte emner innen forskjellige humanistiske fag. 

Les nyhetssak om 40 gruppen i nærekraft her

Dere som nå skal begynne på 2. semester på bachelorprogrammet kan merke dere dette til dere skal velge 40-gruppe til høsten 2023. 

Dere som går på årsenheten kan merke dere tilbudet dersom dere ønsker å starte på et bachelorprogram etter endt årsenhet. 

DOX:ACADEMY in March 2023 in Copenhagen

Er du interessert i dokumentarfilmer? Kanskje dette er noe for deg. Du reiser på eget initiativ og må sjekke timeplanen i emner du tar til våren før du melder deg på. 

CPH:DOX is one of the largest documentary film festivals in the world that
has been internationally recognized for a programme profile that insists on
documentary as an art form and borders on visual arts, activism and other
media. DOX:ACADEMY is our platform for students from universities, art
academies and film schools all over the world.

DOX:ACADEMY allows students to join the festival as they please –
individually or in larger groups, on-site in Copenhagen during the festival
March 15-26, 2023. We offer a student accreditation at a reduced price that
gives access to all regular film screenings, masterclasses, conferences as
well as events where students can meet each other and film professionals.

Price for ACADEMY ACCREDITATION: 800 DKK + 25 % VAT (1.000 DKK)


As an extra option, students can also apply for one of our week-long
classes. The ACADEMY CLASSES are a series of highly intensive courses
taking place from March 20 – 24 with two sessions a day supplemented by
group discussions and a tailored programme of films and festival
activities. Applying to follow a DOX:ACADEMY class is free once you have an
accreditation.

Read more about the courses and programme here

Nyhetsbrevet 25. november

Meld dere til emner for våren 2023 fra 1. desember

Den 23. november ble alle semestersidene for våren 2023 publisert. Det betyr at dere kan sjekke timeplaner, pensumliste og eksamensdato for emner som skal gå til våren 2023. Den 1. desember åpner studentweb for å søke seg plass på emner til våren. 

Se listen over IMKs bacheloremner våren 2023

For bachelorstudenter:

Alle studenter som skal begynne på 2, 4 eller 6. semester våren 2023 har fått en mail fra studieadministrasjonen og blitt bedt om å fylle ut et nettskjema for å prioritere fordypningsemner (hvis du skal begynne på 2. eller 4. semester) eller avsluttende bacheloremner (hvis du skal begynne på 6. semester). Sjekk UiO mailen din hvis du ennå ikke har fått lenke til det aktuelle nettskjemaet for deg, eller ta kontakt på studieinfo@media.uio.no hvis du ikke har mottatt noen beskjed om dette, men skal ta et fordypningsemne eller avsluttende emne på 6. semester til våren. 

Husk å lese informasjonen i mailen nøye før dere melder dere til emner i studentweb.

For de som tar emner på andre institutt (for eksempel som del av 40-gruppen): Husk at det er det instituttet som tilbyr emnet som gjør opptaket, ikke IMK. Spørsmål om emner på andre institutt må altså rettes til det instituttet som tilbyr emnet. 

Husk å legge emner du vil søke på som skal inngå i 40-gruppen SOM 40-GRUPPE KATEGORI EMNER i studentweb. Når du legger emnene i riktig kategori, får du flere såkalte kvalifiseringspoeng. Noe som gjør at sjansene til å få plass på emnet øker betraktelig. 

For årsenhetsstudenter: 

Til våren skal dere velge emnet MEVIT2110 – Medie- og kulturteori og to valgbare emner innen medier og kommunikasjon. 

Se oppbygging og gjennomføring

Dere kan velge mellom emnene: 

Ingen av emnene kolliderer med MEVIT2110, men velg seminargruppe med omhu, noen emnene har seminargrupper som kan kollidere med én eller flere av seminargruppene i MEVIT2110 - velg seminargrupper som ikke kolliderer. 

Noen få av de ovenstående emnene kan kollidere med hverandre. Nesten alle kombinasjoner kan tas, men noen få kolliderer. Det har ikke vært mulig å få til kollisjonsfrie løp for absolutt alle kombinasjoner. 

Husk at i de emnene som har seminargrupper, må dere velge grupper som ikke kolliderer med grupper i andre emner. 

Tallene i emnekoden betyr noe. Det første tallet forteller om nivå. 1000-nivå (starter med et 1-tall) er innføringsemner, 2000 nivå er mer avanserte og 3000 nivå er ytterligere mer avanserte. Noen av 3000-emnene er såkalte "heisemner" og undervises sammen med masterstudenter (som tar samme emne, men med en 4000-kode). Velger dere emner på 3000-nivå må dere være forberedt på at pensum og undervisning krever et visst nivå fra dere. Dette er ikke ment for å skremme, men for at dere skal være forberedte. Dere må gjerne velge emner på 3000-nivå hvis dere synes de ser spennende ut. 

Lykke til med emnevalget til våren!

De unges smak styrer utviklingen i etablerte mediehus

Mediene gjør seg relevante for unge ved å gi influensere større plass i flater som treffer på tvers av generasjoner. Det betyr ikke at du får det samme på NRK som på YouTube.

Les sak om medieforskning på IMK

Nyhetsbrevet 18. november

Det er ingen nyheter denne uken

Nyhetsbrevet 11. november

Hvis influensere er svaret, hva var spørsmålet? Mediefrokost om jakten på de unge

Bli med på mediefrokost på Domus Bibliotheca med IMKs Taina Bucher og Vilde Schanke Sundet samt Bahare Viken fra NRK Ung, Karl Oskar Teien fra Schibsted og Cornelia Kristiansen fra Medier 24.

Tid og sted: 29. nov. 2022 08:0009:30Domus Bibliotheca

Legg til i kalender

Unge bruker mye tid på medier. Mediene bruker mye tid på å forstå de unge. Hvilke dilemmaer oppstår, når mediebransjen lager innhold for en ny generasjon?

Les mer på arrangementsiden

Facebook-arrangement

Husk å svare på studiebarometeret

Alle bachelorstudenter på kullene som startet høsten 2020 og høsten 2021 har fått en invitasjon fra NOKUT om å svare på studiebarometeret. Dette er en landsomfattende undersøkelse som gir mye viktig informasjon om studieprogrammene og hvordan vi kan forbedre dem. 

Vi vil gjerne oppfordre alle studenter på kullene 2020 og 2021 til å gå inn på undersøkelsen via lenken dere har fått fra NOKUT og besvare undersøkelsen. Det tar 10-12 minutter. 

Les mer her

Innholdsmangfold i norske medier

Hva skriver norske nettaviser mest om? Hvilke tematiske likheter og forskjeller finner vi mellom ulike typer nettaviser? Og hvem kommer til orde i nyhetsmediene?

Dette er spørsmål Medietilsynet belyser i den første rapporten om innholdsmangfold som inngår i Mediemangfoldsregnskapet, og som legges frem 16. november. 

Onsdag 16. november klokken 09.00 -10.00 legger Medietilsynet frem en rykende fersk rapport om innholdsmangfoldet i norske nyhetsmedier i Pressens Hus i Oslo.

I tillegg til hovedfunnene i rapporten, byr vi på en samtale mellom Mari Velsand (direktør i Medietilsynet) og Helle Sjøvaag (Universitetet i Stavanger) om funnene. Deretter blir det en panelsamtale med Bjørn Kristoffer Bore (Vårt Land), Tora Bakke Håndlykken (VG), Helje Solberg (NRK), Erik Sønstelie (Oppland Arbeiderblad) og Jostein Østring (Amedia).

Programmet og påmelding finner du her: https://www.medietilsynet.no/nyheter/arrangement/innholdsmangfold/

Kaffe/te og frokost serveres fra 8:30.

Håper å se deg! 

Nyhetsbrevet 4. november

Vil du sitte i IMKs styre i 2023?

Det skal velges to faste studentrepresentanter og et til to varamedlem til IMKs styre i 2023. Kan du tenke deg å sitte i styret til IMK i 2023? Si i så fall i fra til studieleder Bjørnar Hjulstad (bjornar.hjulstad@media.uio.no) innen fredag 18. november. 

Styrevervet er lønnet. Studenter lønnes med fem timer pr møte. Utbetalingen skjer etter siste møte i 2023. Du må ha studierett i hele perioden (dvs hele 2023) for å kunne stille til valg. 

Det ser også veldig bra ut på en CV å ha vært styrerepresentant ved et institutt på Universitetet i Oslo. 

Studentrepresentantene velges av studenter med stemmerett på IMK. Alle studenter på IMK vil få informasjon om når (en gang i desember) og hvordan valget skal foregå. Representantene skal velges gjennom eValg - elektronisk stemmegivning.

Kortfilmfestival på IMK

Emnet MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics avsluttet mandag 24. oktober med en kortfilmfestival der de tre minutter lange filmene studentene hadde laget i løpet av emnet ble vist frem. Det var et fantastisk arrangement da studentene lagde fantastiske filmer!

Våre ekspertdommere – Lev David, Maria Fosheim Lund og Jon Inge Faldalen – ble satt på en svært tøff oppgave med å kåre en vinner. Vinnerfilmen ble til slutt "Fallin'"- en romcom satt og spilt inn her ved UiO.

Filmen kan sees her

Bildet viser de seks studentene som vant kortfilmkomkurransen
Gabriella Riseo Adams Bratteberg, Areum Han, Noelle Ignacia Mathieu Luttges, Peder Blümlein, Celine Stavnes Andersen, Mari Jaakkola trakk det lengste strået og vant kortfilmkonkurransen i MEVIT1110

Nyhetsbrevet 28. oktober

Tre priser til IMK på Medieforskerkonferansen

Hurra! Tre priser til IMK på Medieforskerkonferansen i Stavanger 13-14 oktober: Beste masteroppgave til Jack Pocaluyko (Screen Cultures), beste vitenskapelig artikkel til Arnt Maasø og Hendrik S Spilker og selveste hedersprisen til Trine Syvertsen!

Bildet kan inneholde: smil, yttertøy, organ, menneskelig, frakk.

Ledig stilling i Aftenposten: Redaksjonsassistent

Aftenposten søker redaksjonsassistent til nyhetsdesken. De ber oss om å lyse den ut til studenter på IMK da dere anses som aktuelle søkere. Under er hele utlysningsteksten:

Våre redaksjonsassistenter har arbeidsplass i hjertet av nyhetsredaksjonen og får god kjennskap til Aftenpostens ulike avdelinger, journalistiske vurderinger og prioriteringer. 

Vår ambisjon er å være Norges beste og viktigste digitale nyhetsformidler. Gjennom denne jobben vil du få praktisk erfaring og innsikt det operative arbeidet i en av Norges mest fremoverlente mediehus.

Vi søker en effektiv, systematisk og samfunnsorientert redaksjonsassistent som kan jobbe på nyhetsdesken på ettermiddags- og kveldstid.

Stillingen er forbeholdt journaliststudenter og andre studenter med ønske om en fremtid i journalistikk. Noe tidligere journalistisk erfaring er en fordel, men ikke et krav.

Oppgaver og ansvar i stillingen:

 • Tipshåndtering
 • Nyhetsovervåkning og oppdatering av nyhetsstudioer
 • Enklere skriveoppdrag

Kvalifikasjoner vi ser etter:

 • God formidlingsevne muntlig og skriftlig
 • God nyhetsteft og solide samfunnskunnskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å sjonglere flere oppgaver og jobbe selvstendig

2-3 personer deler på å fylle en stilling med arbeidstid fra kl. 15-21 mandag til fredag. Redaksjonsassistentene fordeler vaktene seg imellom. Arbeidsdagene kan dermed tilpasses både studieløp og fritid.

Aftenpostens journalistikk skal gjenspeile det samfunnet vi lever i, og alle våre lesere skal føle seg representert i vår avis. Vi ønsker et miljø som er åpent, mangfoldig og inkluderende og som gir like muligheter for folk med ulik bakgrunn, nasjonalitet, seksuell orientering, kjønn, alder og funksjonsevne. Vi oppfordrer kandidater med flerkulturell kompetanse, dvs språk, perspektiv og nettverk, til å søke.

Redaksjonsassistentene rapporterer til kveldsnyhetssjef på digitaldesken.

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med redaksjonssjef Jostein Ihlebæk (jostein.ihlebek@aftenposten.no). Du kan også kontakte klubbleder Kristjan Molstad (kristjan.molstad@aftenposten.no). 

Send søknad på e-post til redaksjonen@aftenposten.no. Merk søknaden “Redaksjonsassistent”.

Søknadsfrist: Fredag 28. oktober

Nyhetsbrevet 21. oktober

Informasjonsmøte om 6. semestersemner (bacheloroppgaveemner)

Møtet vil ta sted torsdag 27. oktober 2022 kl. 12:15-13:15 i rom 207 i Forskningsparken. 

Emneansvarlige for 6. semestersemner (bacheloroppgaveemnene) vil gjennomgå hva hvert valgbare emne går ut på. Det vil da bli informert om disse emnene: 

 • MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid
 • MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

 • MEVIT3812 – Mediestudenter som forskere: Design i mobile medier

Send mail til studieinfo@media.uio.no dersom du har noen spørsmål.

HF:Studio søker studentmedarbeidere

Har du lyst til å jobbe med videoproduksjon og podkast med mål om å forbedre den digitale undervisningen ved HF? 

Les hele annonsen

Søknadsfrist 1. november

Nyhetsbrevet 14. oktober

Bli med på Studentskyggeordningen!

Lurer du på hvilken jobb du kan få etter endte studier i medier og kommunikasjon eller medievitenskap? Har du lyst til å være "flue på veggen" og se hva IMK studenter egentlig jobber med? Meld deg på studentskyggeordningen - bli med på jobb med en av våre tidligere bachelor- og masterstudenter!

Hvorfor delta:

 • For å se hvordan det du lærer på IMK, brukes i praksis 
 • For å bli kjent med en av mange mulige karriereveier - og bli inspirert! 
 • For å forstå hva du bør jobbe mer med, slik at du får deg en drømmejobb etter studiene.

Merk at siden er under oppdatering. 

Les mer om Studentskyggeordningen her.

Publisert 20. okt. 2020 16:13 - Sist endret 2. des. 2022 10:21