Pedagogikk (master - to år)

Master i pedagogikk er under revisjon. Endringer i studieretninger og emner innføres for nye studentkull fra og med høstsemesteret 2019. Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og Utdanning, danning og oppvekst er nye studieretninger fra 2019.

Praksis i studietiden

Tre av studieretningene i Master i pedagogikk gir deg praktisk arbeidserfaring som en integrert del av studie. Dette gir deg anledning til å bli kjent med noen av de arbeidsplassene og oppgavene som er aktuelle for deg når du skal begynne i jobb.
 
 


Kristian går første året på master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)