Pedagogikk (master - to år)

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken. Tre av studieretningene har praksiskomponenter, mens den fjerde legger stor vekt på det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

Hva kan du jobbe med?

  • Jobb og videre studier 6. juni 2012 10:00

    De som har tatt Allmenn studieretning har blant annet mulighet til å bruke masteroppgaven som en vei inn i arbeidslivet.

  • Jobb og videre studier 21. mars 2013 16:08

    Med studieretningen Kommunikasjon, design og læring får du en særlig tyngde i pedagogisk tilrettelegging for læring i digitale læringsomgivelser.