Pedagogikk (master - to år)

Masterstudiet gir deg en aktuell og relevant pedagogisk kompetanse og mulighet til å spesialisere deg innenfor det området du er mest interessert i. Vi tilbyr fire studieretninger, disse vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken som reflekterer bredden i forskningsfeltene. Praksis inngår som en viktig del av 3 av studieretningene på master i pedagogikk.

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Praksis for studenter ved Institutt for pedagogikk

Studieretningene Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet, Pedagogisk-psykologisk rådgivning og Kommunikasjon, design og læring har to praksisperioder i løpet av graden. Her finner du alt du trenger å vite om praksis.