Pedagogikk (master - to år)

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken. Tre av studieretningene har praksiskomponenter, mens den fjerde legger stor vekt på det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

Praksis i studietiden

Tre av studieretningene i Master i pedagogikk gir deg praktisk arbeidserfaring som en integrert del av studie. Dette gir deg anledning til å bli kjent med noen av de arbeidsplassene og oppgavene som er aktuelle for deg når du skal begynne i jobb.
 
 


Kristian går første året på master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)