Kommunikasjon, design og læring (studieretning)

Dette er et tverrfaglig studium om IKT og læring. Du får hands-on trening i avanserte verktøy for design, evaluering og analyse som kan brukes innen utdanning, arbeidsliv og kultursektoren. Studiet er både jobbrelevant og forskningsbasert. 

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om denne studieretningen?

"Norge trenger digital kompetanse"

Professor Anders Mørch er faglig ansvarlig for studieretningen KDL. Han forteller om et samfunn som blir mer og mer avhengig av medarbeidere som mestrer pedagogikk i kombinasjon med informatikk. 

Se studenter som er i praksis:

Unikt samarbeid mellom KDL og University of Tennessee

Nasjonalmuseet for kunst nyter godt av unikt samarbeidsprosjekt der studenter fra KDL er viktige deltakere.