Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudiet gir deg økt kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet. Du vil lære å anvende kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner, og du vil få en spesialisering i et av psykologiens områder gjennom studieretningen du velger.

Masterprogrammet har tre studieretninger og du kan lese mer om innholdet under hver retning:

Den siste av de tre studieretningene er en sammenslåing av følgende tre studieretninger som hadde opptak til og med høsten 2014:

  • Helse- og sosialpsykologi
  • Kultur- og samfunnspsykologi
  • Utviklingspsykologi
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. mars 2020 10:50