Samfunnsøkonomi (årsenhet)

Vil du forstå drivkreftene i økonomien? Vil du få innsikt i hva som bestemmer sysselsetting, rente og valutakurs, og hvordan priser og inntekter bestemmes i markedene? Vil du lære å analysere effektene av økonomisk politikk? Vil du vite hvordan vi kan påvirke økonomien i mer bærekraftig retning, med mindre fattigdom?

 

Fakta om programmet
Studiepoeng: 60
Studiet varer: 1 år

Kontakt oss

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: