Samfunnsøkonomi (årsenhet)

Samfunnsøkonomi er faget for deg som ønsker å lære om hvordan økonomien i samfunnet fungerer. Du lærer blant annet om  hvordan den enkelte bedrift opptrer, hvorfor arbeidsledighet oppstår, og hvordan et marked fungerer.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Følg ØI på Facebook