Samfunnsøkonomi (årsenhet)

Vil du lære hva som bestemmer arbeidsledigheten, boligprisene eller pengepolitikken? Vil du bidra i debatten om hvorfor noen land er rike og andre fattige? Samfunnsøkonomi kan forklare de viktigste kreftene som virker i økonomien, og hvordan politikken kan brukes til å påvirke hva som skjer.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Følg ØI på Facebook