Restriksjoner på å ta eksamen i emner ved Økonomisk institutt

Flere emner ved Økonomisk institutt har restriksjoner som gjør at det ikke er mulig å ta emner på lavere nivå hvis man tidligere har bestått utvalgte emner på 2000, 3000 og 4000-nivå. Det er heller ikke mulig å forbedre karakter i emnene på lavere nivå hvor det er restriksjoner.

Se listene under for en oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder for de ulike emnene. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme, og at oversikten oppdateres deretter.

Restriksjoner på emner gjeldende til og med høsten 2018

Restriksjoner på bacheloremner 

Du kan ikke ta følgende emner: Hvis du har bestått ett av disse emnene:
ECON1210 – Mikroøkonomi 1
ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk
ECON1310 – Makroøkonomi 1
ECON1410 – International Economics
ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)
ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries
ECON2130 – Statistikk 1
ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt)
ECON2310 – Makroøkonomi 2
  • Et emne med 4000- eller 5000-kode (gjelder ikke emner med både 3000-og 4000-kode)
ECON2915 – Economic Growth (nedlagt)
ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
  • Et emne med 4000- eller 5000-kode (gjelder ikke ECON4310, og heller ikke emner med både 3000-og 4000-kode)

Restriksjoner på heisemner og masteremner

(emner med både 3000- og 4000-kode)

Du kan ikke ta følgende emner: Hvis du har bestått ett av disse emnene
ECON3150 – Introductory Econometrics/ECON4150 – Introductory Econometrics
ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt)/ECON4200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt)
ECON4310 – Macroeconomic Theory ECON5300 – Advanced Macroeconomic Theory

*Kan avlegges i samme semester, og eksamen vil ikke bli lagt på samme tidspunkt.

Restriksjoner på emner gjeldende fra og med våren 2019

Restriksjoner på bacheloremner

Du kan ikke ta følgende emner Hvis du har bestått ett av disse emnene
Alle 1000-emner i samfunnsøkonomi, utenom ECON1100, ECON1210, ECON1220 og ECON1310
ECON1100 – Matematikk I
ECON1210 – Mikroøkonomi 1
ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk
ECON1310 – Makroøkonomi 1
ECON2130 – Statistikk 1
ECON2220 – Mikroøkonomi 2
ECON2310 – Makroøkonomi 2
ECON2610 – Welfare and trade

Restriksjoner på heisemner og masteremner

Du kan ikke ta følgende emne Hvis du har bestått ett av disse emnene
ECON3150 – Introductory EconometricsECON4150 – Introductory Econometrics
ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt)ECON4200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt)
ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt)ECON4610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt)
ECON4310 – Macroeconomic Theory

 

Publisert 1. apr. 2016 14:48 - Sist endret 24. okt. 2018 15:43