English version of this page

Restriksjoner på å ta eksamen i emner ved Økonomisk institutt

Flere emner ved Økonomisk institutt har restriksjoner som gjør at det ikke er mulig å ta emner på lavere nivå hvis man tidligere har bestått utvalgte emner på 2000, 3000 og 4000-nivå. Det er heller ikke mulig å forbedre karakter i emnene på lavere nivå hvor det er restriksjoner.

Se listene under for en oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder for de ulike emnene. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme, og at oversikten oppdateres deretter.

Restriksjoner på emner gjeldende fra og med våren 2019

Restriksjoner på bacheloremner

Du kan ikke ta følgende emner Hvis du har bestått ett av disse emnene
Alle 1000-emner i samfunnsøkonomi, utenom ECON1100
ECON1100 – Matematikk I
ECON1210 – Mikroøkonomi 1
ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk
ECON1310 – Makroøkonomi 1
ECON2130 – Statistikk 1
ECON2220 – Mikroøkonomi 2
ECON2310 – Makroøkonomi 2

 

ECON2610 – Welfare and trade

Restriksjoner på heisemner og masteremner

Du kan ikke ta følgende emne Hvis du har bestått ett av disse emnene
ECON3150 – Introductory EconometricsECON4150 – Introductory Econometrics
ECON3220 – Microeconomics 3ECON4220 – Microeconomics 3
ECON4310 – Macroeconomic Theory

 

Publisert 1. apr. 2016 14:48 - Sist endret 5. des. 2019 08:49