Lærer

Assad Nasir er lærer på Mailand videregående skole.

Assad har en bachelor i sosialantropologi og har fullført lektor- og adjunktprogrammet UiO. I dag jobber han som lærer på Mailand vgs i Akershus der han underviser i norsk og samfunnsfag.

- Det beste med jobben som lærer er å være i tett kontakt med ungdommen og hva som rører seg i ungdomskulturen. I tillegg er det en veldig variert jobb, ingen dager er like, sier Assad.

Han synes han har hatt stor bruk for antropologien både i arbeidslivet og eller i livet.

Antropologien har gitt meg noen verktøy for å kunne prøve å forstå hvordan andre tenker, det er nyttig i alle sammenhenger hvor mennesker samhandler.

- I tillegg underviser jeg i programfaget sosiologi og sosialantropologi, så jeg får direkte bruk for det jeg lærte i antropologifaget på universitetet.

Mange elever er usikre på hvilket fag de skal studere. Assad vil anbefale å studere antropologi, fordi det så og si er ingen begrensing på hva du kan studere i faget.

- Antropologi er nyttig i sammhenger hvor folk samhandler, og det gir oss noen redskaper, noen begreper for å forstå både oss selv, de andre, de som ikke er som oss selv, og den verden vi lever i. Kanskje litt flåsete sagt, men jeg pleier å si at i antropologien kan man studere alt fra økonomi til religion, fra fotball til statsforvaltning og til og med arkitektur, sier Assad.

Publisert 31. okt. 2017 10:45 - Sist endret 15. mars 2021 14:03