Seniorrådgiver

De 'sosiologiske brillene' har vært viktig for Gisle etter studiene. I Legeforeningen er de spesielt viktige i arbeidet med helsepolitisk analysearbeid. 

Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, ansiktshår, ansiktsuttrykk.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Jeg var som veldig mange andre usikker på hva jeg skulle "bli", og som generelt nysgjerrig og samfunnsinteressert fremsto sosiologi som et interessant fag. Det var særlig fagets bredde og alle mulighetene som sosiologien tilbyr som appellerte til meg. Nettopp muligheten til å fordype seg i flere temaer var avgjørende for at jeg valgte sosiologi.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Stillingen var utlyst, og så var jeg så heldig at jeg fikk den!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg kom fra en stilling der jeg hadde arbeidet med politisk påvirkningsarbeid i mange år, noe som helt klart var en meget viktig faktor for at jeg fikk jobben. Min masterutdannelse i sosiologi var selvfølgelig også en viktig faktor. Legeforeningen har en tydelig analytisk tilnærming til sitt politiske arbeid, og det er flere samfunnsvitere som arbeider i min avdeling. 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg bruker mye tid på holde meg oppdatert på aktuelle helsepolitiske saker i Storting og regjering som er av interesse for Legeforeningen. I tillegg til å være fagforening er Legeforeningen også en aktiv og tydelig stemme i den helsepolitiske debatten, og min seksjon bistår de tillitsvalgte med for eksempel analyser, politikkutvikling og skriving av politiske innspill.

Hva har du tidligere jobbet som?

Før jeg begynte i Legeforeningen arbeidet jeg syv år i en bruker- og interesseorganisasjon for soldater som har blitt skadet i utenlandstjeneste. Her hadde jeg rolle som samfunnskontakt og arbeidet primært med interessepolitikk og kommunikasjon. Jeg har også vært innom veiledning, undervisning og forskning. 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Selv om jeg ikke benytter meg av sosiologisk teori i det daglige har den sosiologiske tenkemåten i aller høyeste grad formet hvordan jeg arbeider. Jeg tenker da særlig på de "sosiologiske brillene" som foreleserne var opptatt av, og ikke minst det sosiologiske begrepsapparatet. Det bruker jeg i stor grad i jobben min. 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Sosiologien er et bredt fag, så tror det er lurt å tenke bredt når man skal søke jobb. Av mer praktiske tips så tror jeg det er meget fornuftig å skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift eller en organisasjon. Da får du en smakebit på arbeidslivet, og ikke minst bygget deg et nettverk. Og så må nyutdannede sosiologer være stolte av at de er sosiologer og selge inn faget sitt! 

Publisert 29. mai 2020 14:36 - Sist endret 29. mai 2020 14:39