Studieliv og studentpolitikk på sosiologi

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for bachelor- og masterprogrammet i sosiologi.

Foreninger på sosiologi

Utfyllende informasjon om programutvalget, Eilert og Socius finner du på deres hjemmeside sosiologi.org.

Programutvalget (PU)

Programutvalget (PU) fungerer som bindeledd mellom studenter og instituttet. Alle som sitter i PU har verv knyttet til andre organer, som innebærer forskjellige arbeidsoppgaver og arbeidsmengde. Hvis du ønsker mer informasjon om Programutvalget eller ønsker å være med, send en mail til programutvalget(a)sosiologi.uio.no.

Arrangementsforeningen Eilert

Arrangementsforeningen Eilert står for sosiale og faglige arrangementer og er drevet av og for studentene. Det er alltid behov for nye medlemmer og du er hjertelig velkommen til å engasjere deg i en av gruppene. Meld din interesse på arrangementsforeningen(a)sosiologi.uio.no eller send oss en melding på Facebook.

Socius

Socius er sosiologistudentenes eget tidsskrift ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet kommer ut to ganger i året og er for sosiologistudenter på alle nivåer og andre interesserte. Ta kontakt på socius(a)gmail.com / socius(a)sosiologi.uio.no hvis du ønsker å skrive, har lyst til å bli med i redaksjonen eller har noe annet du vil bidra med!

Studentpolitikk

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen.

Studentparlamentet er UiO-studentenes øverste valgte organ. Vi jobber med å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget.

Studentsosiale tiltak

For å få støtte til sosiale eller faglige aktiviteter, må programutvalget søke om støtte i forkant av arrangementet.

Regler for bruk av midler til studentsosiale tiltak og studietur.

Publisert 16. apr. 2013 09:08 - Sist endret 15. jan. 2020 14:00